21 ינו' 2021
16:00
-18:00

​הנכם מוזמנים לסמינר השבועי של המחלקה להנדסת מכונות שיתקיים ביום חמישי 21.01.2021 בשעה 16:00 בנושא:

Nanoengineering of Bioinspired Slippery Surfaces

מצורף תקציר הסמינר לעיונכם

Mechanical Engineering Seminar Professor Chang-Hwan Choi 21 January 2021.pdf