מסלול לימודים ייחודי שמטרותיו:
·         פיתוח מודעות בקרב תלמידים מצטיינים להשתלב בתוכנית לעידוד חוקרים.
·         הקמת עתודה מחקרית.
·         גיבוש נבחרת מצומצמת של מנהיגות טכנולוגית שתשפיע על עתיד המו"פ באקדמיה ובתעשייה.
הקבלה למסלול זה מתבצעת במהלך השנה השלישית ללימודי התואר הראשון