תמונה
  
פרטיםמסנןתחומי מחקרמסנן
http://edit.bgu.ac.il/engn/me/StaffImages/ListItem/Siva110x83.jpg

Dr. Siva Kumar Reddy Chappidi
מנחה ד"ר אסף יעקובוביץ
מיקום: סורף 237
טלפון: 08-6477059
chappidi@post.bgu.ac.il

​Carbon nanotubes​

http://edit.bgu.ac.il/engn/me/StaffImages/ListItem/basant110x83.jpg
​Dr. Basant Chitara
מנחה ד"ר אסף יעקובוביץ
מיקום: סורף 210
טלפון: 08-6477046
b.aawargi@gmail.com​​

Nanoelectromechanical systems (NEMS) based on two dimensional materials.​

דר' גדעון וייל
מנחה פרופ' גל דבוטון
מיקום: סורף 228
טלפון: 08-6477069
weilg@post.bgu.ac.il​​​

Dr. Meenakshi Choudhary
מנחים ד"ר אסף יעקובוביץ,
         ד"ר אבי ניב
מיקום: סורף 210
טלפון: 08-6477046
kmmeenakshi6@gmail.com

Naveen picture
Dr. Naveen Mani Tripati
מנחים פרופ' אבי לוי,
         פרופ' חיים קלמן
מיקום: בניין 57 מעבדה 1
naveen2790@yahoo.co.in

Pneumatic and Hydraulic conveying, Computational fluid dynamics, Thermal Engineering.​

דר' אבי עוזי סורסקי
מנחה פרופ' אבי לוי
מיקום: בניין 57 מעבדה 11
uziav@post.bgu.ac.il​

https://edit.bgu.ac.il/engn/me/StaffImages/ListItem/rawat%20Anubhav110x83.jpg

Dr. Anubhav Rawat
מנחה פרופ' חיים קלמן
מיקום: סורף 210
טלפון: 08-6477046​
anubhav_1982@yahoo.com

Solid-Fluid Flow, Pipeline Engineering, Fluid Mechanics, Computational Fluid Dynamics.​​​