תמונה
  
פרטיםמסנןתחומי מחקרמסנן
https://edit.bgu.ac.il/engn/me/StaffImages/ListItem/aborgela110x83.jpg

Dr. Ramadan Abu-Rjal
מנחה ד"ר יואב גרין
aborgela@post.bgu.ac.ilElectrokinetics, Nanofluidics, Ion transport through selective nanochannels​http://edit.bgu.ac.il/engn/me/StaffImages/ListItem/Siva110x83.jpg

Dr. Siva Kumar Reddy Chappidi
מנחה ד"ר אסף יעקובוביץ
מיקום: סורף 212
טלפון: 08-6477047
chappidi@post.bgu.ac.il
cmskr1984@gmail.com

​Carbon nanotubes​

Dr. Victor Multanen
מנחה פרופ' רפאל תדמור
מיקום: סורף 210
טלפון: 08-6477046
v.g.multanen@gmail.com
victormu@bgu.ac.il


​Interfacial science, polymer science, cold plasma, soil mechanics

https://edit.bgu.ac.il/engn/me/StaffImages/ListItem/Rahul110x83.bmp

Dr. Rahul Tarodiya
מנחה פרופ' אבי לוי
מיקום: סורף 234
טלפון: 08-6477065
rtarodiya@gmail.com


Surface Erosion and Particle Breakage