תמונה
  
פרטיםמסנןתחומי מחקרמסנן
https://edit.bgu.ac.il/engn/me/StaffImages/ListItem/aborgela110x83.jpg
Dr. Ramadan Abu-Rjal
מנחה ד"ר יואב גרין
Electrokinetics, Nanof​luidics, Ion transport through selective nanochannels​.
https://edit.bgu.ac.il/engn/me/StaffImages/ListItem/Victor%20Multanen110x83.png
Dr. Victor Multanen
מנחה פרופ' רפאל תדמור
מיקום: סורף 210
טלפון: 08-6477046

​Interfacial science, polymer sci​ence, cold plasma, soil mechanics.

https://edit.bgu.ac.il/engn/me/StaffImages/ListItem/AnwayPradhan110x83.jpg
​Dr. Anway Pradhan
מנחים ד"ר אסף יעקובוביץ וד"ר אבי ניב
מיקום: סורף 212

​Growth and tuning of the optical properties of 2D transition metal dichalcogenides using mechanical effects.

https://edit.bgu.ac.il/engn/me/StaffImages/ListItem/Rahul110x83.bmp
Dr. Rahul Tarodiya
מנחה פרופ' אבי לוי
מיקום: סורף 234
טלפון: 08-6477065
rtarodiya@gmail.com​​
​Surface Erosion and Pa​rticle Breakage.
Appu Vinod
Dr. Appu Vinod
מנחה פרופ' רפאל תדמור
מיקום: סורף 57 מעבדה 7
appu@post.bgu.ac.il​​​​​

​Solid liquid interaction, and bio lubrication.