​​​​​ ​​​
Picture
ד"ר שי ארוגטי
חדר 310 בניין 55
08-6477077

ש. ק​בלה:
יום ד'  14:00-16:00
בעקבות המצב ועד להודעה חדשה שעות הקבלה יתקיימו דרך הזום.
יש לשלוח מייל עם כותרת "בקשה לזימון לשעות הקבלה".

בשעות הקבלה ישלח זימון אישי לפגישה ב ZOOM למבקש.
נא לבדוק תכופות את המייל בשעות אילו היות ויש אחרים הממתנים​
 
מטפל בנושאים האקדמיים של הסטודנטים לתואר ראשון.
להלן הנושאים העיקריים בהם מטפל היו"ר:
- יעוץ בעניין תכנית הלימודים ובחירת קורסים.
- אישור פטורים.
- אישור מועדים מיוחדים.
- טיפול במועמדים בעלי רקע אקדמי.
- טיפול בהפסקת לימודים והחלטות מעבר משנה לשנה.
- אישור סגירת תואר.
- טיפול ברישום לקורסים במקרים מיוחדים.
- טיפול בנושאי המסלול המהיר בתאום עם יו"ר וועדת מוסמכים.
- טיפול בבעיות אישיות הקשורות לנושאים אקדמיים.