תמונה
  
פרטיםמסנן
תפקיד
  
תמונה של אביגיל
גב' אביגיל שיפרין
בניין 56 חדר 103
טלפון: 08-6477228
רכזת לעינייני סטודנטים
הדר ברקוביץ

גב' הדר ברקוביץ
בניין 56 חדר 101(ממ"ד)
טלפון: 08-6428699
רכזת לעינייני סטודנטים
http://edit.bgu.ac.il/engn/me/StaffImages/ListItem/hana110x83.jpg
גב' חנה כפיר
בניין סורף חדר 207
טלפון: 08-6477043​
hanac@bgu.ac.il
​ ​
מזכירת ראש המחלקה
http://edit.bgu.ac.il/engn/me/StaffImages/ListItem/carmelit110x83.jpg
גב' כרמלית מנור
בניין סורף חדר 205​
טלפון: 08-6477042
cmanor@bgu.ac.il
ממונה על המנהל