כל המבזקים

מיון לפי קבצים מצורפים
  
כותרת
  
גוףמסנן
כתובת
  
דחיית מועד טקסי הענקת תארים תש"ף
 

לאור משבר נגיף הקורונה, טקסי הענקת התארים לשנת תש"ף לא יוכלו
להתקיים בחודש יוני הקרוב.

מועדם יידחה ככל הנראה לחודש ספטמבר 2020

 

הצעות עבודה לסגל אקדמי

​​Faculty Positions (All Ranks) in the
Department of Mechanical Engineering,
Ben-Gurion University of the Negev

http://in.bgu.ac.il/en/engn/me/Documents/Faculty%20Positions1.pdf