בית הספר לניהול ע"ש גליפורד גלייזר

להפוך חלום למציאות- פתח קרייר​ה בניהול

מטרת הל​ימודים
התוכנית נועדה להכשיר מנהלים לסביבה עסקית דינאמית, המושפעת ממגמות גלובליות מורכבות. לשם כך, מקנה התוכנית הכשרה יסודית בתחום הניהול יחד עם השכלה רחבה ומיומנות חשיבה יצירתית וביקורתית.

אוניברסיטת בן-גוריון באילת מציעה לסטודנטים תוכנית לימודים בניהול בשלושה היקפים: היקף חד-מחלקתי (121 נק"ז), היקף דו-מחלקתי (56-54 נק"ז), וחטיבת משאבי אנוש (28 נק"ז).​​

הקורסים הנלמדים כוללים: שיטות כמותיות, התנהגות ארגונית מיקרו ומאקרו, חשבונאות, ​​מבוא לכלכלה מיקרו ומאקרו, סטטיסטיקה, מימון, חקר ביצועים, שיווק, מבוא למשפט, ניהול משאבי אנוש, לחץ ושחיקה, קבלת החלטות, ניהול פרויקטים, אתיקה ועוד.


ניהול: תוכנית חד-מחלקתית

​מבנה הלימודים
לימודי ניהול בתוכנית החד-מחלקתית נמשכים שלוש שנים. במהלכם יידרש הסטודנט לצבור 121 נק"ז, כולם במסגרת המחלקה לניהול. המתכונת החד-מחלקתית מעניקה לבוגר כלים כדי להתמודד עם קבלת החלטות ניהוליות בעידן שבו ניהול דורש הבנה וידע בתהליכים רבים: כלכליים, ארגוניים, פסיכולוגיים, טכנולוגיים ומשפטיים. מטרתה של התכנית היא להכשיר מנהלים המתמצאים בתחומי ניהול רבים ככל האפשר. התכנית נועדה לאפשר לבוגרים להשתלב במשק הישראלי והבין-לאומי בעמדות ניהול.

בוגרי התוכנית בציונים נאותים רשאים להמשיך לתואר שני- M.B.A. באוניברסיטת בן-גוריון, ללא צורך בקורסי השלמה.

הרכב נקודות-הזכות (בסך-הכל 121):
68.5 נק"ז קורסי חובה בניהול, 24 נק"ז קורסי בחירה בניהול, 21 נק"ז קורסי מגמת התנהגות ארגונית, 6 נק"ז פרויקט ניהול עסקים בישראל, 2 נק"ז אנגלית.​

מגמת התנהגות ארגונית ומשאבי אנוש – פיתוח מנהיגות, גיבוש והנחיית צוותים, הכשרה לפיתוח ושינוי ארגני. בוגרי מגמת התנהגות ארגונית ומשאבי אנוש משתלבים במחלקות משאבי אנוש וחברות ייעוץ.​ המגמה הינה במסגרת המסלול החד מחלקתי המקנה לתלמידים ידע אקדמי רחב בתחום מדעי הניהול תוך רכישת ידע מעשי ושימושי. לשם כך, תכנית הלימודים במסלול החד חוגי כוללת קורסים וסמינרים יחד עם סדנאות ופרויקטים יישומיים.​​​​

    ניהול: תוכנית דו-מחלקתית
    מב​נה הלימודים
    הלימודים נמשכים שלוש שנים ומתנהלים כתוכנית דו-מחלקתית ​(56 נק"ז), כאשר הסטודנט מתבקש להירשם ללימודים בהיקף דו-מחלקתי במחלקה נוספת. המחלקות האחרות המוצעות לבחירתו של הסטודנט בקמפוס אילת ביחד עם התכנית בניהול בהיקף דו-מחלקתי הן: כלכלה, פסיכו​לוגיה, לימודים רב-תחומיים במדעי הרוח והחברה, למעט שילוב עם חטיבת משאבי אנוש.​​

השילוב של לימודי ניהול עם מחלקה אחרת נועד להרחיב את תחומי הדעת ומאפשר המשך לימודים לתואר שני בשתי התוכניות, בכפוף להשלמות הנדרשות ולתנאי הקבלה.
 
    הרכב נקודות-הזכות (בסך-הכל 121):
54-56 נק"ז קורסי חובה בניהול, 54-56 נק"ז קורסים מהמחלקה השנייה שנבחרה, 2 נק"ז אנגלית, והשלמה ל-121.5 נק"ז קורסים כלליים.
 
הקבלה למסלול זה מחייבת את המועמדים לעמוד בדרישות הקבלה הן של המחלקה לניהול והן של המחלקה השנייה שבה בחרו ללמוד.
n.jpgפסיכולוגיה.png​     n.jpgakoo.jpg    n.jpgn.jpg
 
(לחצו על התרשים לצפיי​ה בתכניות הלימוד)​

ניהול: חטיבה בת 28 נק"ז משאבי אנוש

ניתן ללמוד משאבי אנוש בהיקף של חטיבה בת 28 נק"ז בלבד, במסגרת התוכנית הרב-תחומית במדעי החברה.

 ​
mshan.jpg
(לחצו על התרשים לצפייה בתכניות הלימוד)​

לצפייה בחתכי הקבלה המעודכנים לקמפוס אילת - לחצו כאן


​​לקבלת מידע נוסף:
מוקד מידע: 08-6304518/9
דוא"ל: eilat@bgu.ac.il