הפקולטה למדעי הרוח והחברה

המחלקה ללמודי המזרח תיכון ​

 תכנית עשירה ומגוונת, בעלת אופי רב- תחומי המשלבת היבטים היסטוריים, תרבותיים, דתיים כלכליים ואקטואליים של המזרח התיכון

 

מטרת התוכנית

להרחיב את גבולות ההבנה של בוגריה בנוגע למזרח התיכון – אחד האזורים המרתקים ביותר במפת העולם. התוכנית תחשוף את הלומדים בה לפוליטיקה המורכבת, להיגיון התרבותי ולהקשר היסטורי, העומדים ברקע האקטואליה המזרח תיכונית.


התוכנית מיועדת 

לבוגרי תואר ראשון מתחומים שונים. הלימודים לתואר מוסמך אינם כוללים לימודי שפה זרה, והם נערכים בנתיב כללי, ללא תיזה.


תנאי קבלה

  • בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת בממוצע 80 ומעלה.
  • אנגלית ברמת מתקדמים 2 בציון 56 לפחות.


מבנה התוכנית

היקף התוכנית: 36 נק"ז. במסגרת התוכנית יילמדו 9 קורסים 

בהיקף 4 נק"ז  כל אחד:

  • קורס מתודולוגי
  •  3 סמינרים
  •  5  רפראטים


בין הקורסים בתוכנית: חברה ומדינה באיראן המודרנית, מעמד ביניים במזרח התיכון: ממושא פיתוח למעמסה כלכלית, אסלאם, דימוקרטיה וזכויות אדם.


קורסי השלמה 

בוגרי תואר ראשון בלימודי המזרח התיכון, ובוגרים שלמדו חטיבה בלימודי המזרח-התיכון פטורים מקורסי השלמה.

בוגרי תואר ראשון מתחומים אחרים יידרשו, בהתאמה פרטנית, ללמוד עד 4 קורסי השלמה. קורסי ההשלמה יילמדו מעבר לשעות הלימוד בתוכנית.

** התשלום על קורסי השלמה לא נכללים בשכר הלימוד וישולמו בנפרד. 


ימי הלימוד:  יום ד' 09:00-21:00 (בסמסטר ב' גם ביום ו' 09:00-13:00).

משך הלימודים: 

עם השלמות: שנה וחצי

ללא השלמות: שנה


לקבלת מידע נוסף:

מוקד מידע: 08-6304518/9

דוא"ל: eilat@bgu.ac.il

 

 ​