לקראת סיום התואר יש לנקוט במספר פעולות:

 1. עליך להודיע על רצונך לסגור את התואר. כדי לעשות זאת, יש להיכנס לאתר הפקולטה למאגר טפסים- לבקשה לאישור זכאות לתואר ראשון.
להזכירך, בסמסטר א' של שנה ג' או ד' הגשת טופס שצ' – השלמת דרישות לתואר ראשון, שבו בדקת את תוכנית הלימודים למגמה או למסלול אליו אתה רשום. קורסי חובה, בחירה במגמה, בחירה במחלקה, בחירה חופשית, אנגלית והכרת הספרייה. 
פעולה זו מסייעת לך בבדיקה הסופית לפני סגירת התואר. אם לא הגשת את הטופס, עליך למלא ולשלוח את הטופס בקשה לבדיקת השלמת דרישות לתואר ראשון.
2)     עליך לוודא שכל הציונים עודכנו בתדפיס הלימודים.
3)     למלא טופס בקשה לאישור זכאות לתואר ראשון.
4)     לציין מקצועות עודפים לתואר, במידה ויש, קורסים אלו לא יופיעו בתדפיס הציונים, אלא בדף נפרד (נספח). סטודנט שממשיך  לתואר שני כאן, יוכל להעביר קורסים עודפים שמאושרים לתוכנית הלימודים של תואר שני. (המלצתנו  להעביר רק קורסים עם ציונים גבוהים במיוחד, כי סולם הציונים בתואר שני שונה מתואר ראשון, עובר מ- 65). במעבר קורסים מתואר ראשון לשני, עליכם לקחת בחשבון שתאלצו לשלם את הפרש שכ"ל (קורסים לתואר שני יקרים יותר).
 לתשומת לבכם, תלמידים הלומדים במסלולים משולבים.
יש לסגור את התואר רק במחלקה אחת.
עדיף לסגור את התואר במחלקה שיש בה קורסים עודפים. אם אין, ניתן לבקש סגירת תואר בכל אחת מהמחלקות, לא עקרוני באיזו.

 

 לאחר בקשת סגירת התואר, לא ניתן יהיה לבקש תיקונים או עדכונים.