תואר כפול במדעי כדו"א והסביבה והנדסת בניין​ קורסי בחירה​

סתיו

שם הקורסמסנן
מספר קורס
  
היקף הרצאה
  
היקף תרגיל
  
היקף מעבדה
  
היקף סיור
  
נק"ז
  
מקצועות קדםמסנן
מרצה הקורס
  
הערותמסנן
206-13304---51.25

​206-11041
מבוא לגיאולוגיה דינמית
206-12121
פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית
206-12181
סדימנטולוגיה ימית ויבשתית

ד"ר איתי חביב
206-23791---20.5

​206-12311​
גיאולוגיה סטרוקטורלית

פרופ' רמי וינברגר

​* אחת לשנתיים
* יום אחד סיור להר סדום ויום מפגש להכנה
bus.jpgלוח סיורי הוראה >>​​​​

206-238812---2

​206.1.2031
מבוא לאוקינוגרפיה סביבתית 

פרופ' סיגל אברמוביץ, פרופ' אורית סיוון
206-24851-2-62.5

206-12251
 206-12311​

ד"ר איתי חביב

אביב

שם הקורסמסנן
מספר קורס
  
היקף הרצאה
  
היקף תרגיל
  
היקף מעבדה
  
היקף סיור
  
נק"ז
  
מקצועות קדםמסנן
מרצה הקורס
  
הערותמסנן
206-1111131.5

​206.1.1031
חומרי כדור הארץ 

206.1.7011
מבוא לגיאולוגיה א 
פרופ' יבחר גנאור
206-111212---2
פרופ' סיגל אברמוביץ
206-1212321
פרופ' ירון קציר
206-135312---2
פרופ' סיגל אברמוביץ
206-234712---2

​201-19151 חדו"א 2 לתלמידי מדעי המחשב והנדסת תוכנה
או 201-12371​​ חדו"א ג2​


פרופ' לירן גורן

​* אחת לשנתיים

* הקורס ינתן בשפה האנגלית

206-234812---2
ד"ר יובל בונה

​יינתן בשפה האנגלית

​גיאולוגיה וגיאופיסיקה של הסביבה הימית

206-253712123

​חקירת שדה בגיאומכניקה

374-260113---3
ד"ר רוני קמאי