תואר כפול במדעי כדו"א והסביבה והנדסת בניין​ קורסי חובה


סתיו

שם הקורסמסנן
מספר קורס
  
היקף הרצאה
  
היקף תרגיל
  
היקף מעבדה
  
היקף סיור
  
נק"ז
  
מקצועות קדםמסנן
מרצה הקורס
  
הערותמסנן

​אנגלית מתקדמים ב'

153-1505142
201-19041414.5
201-19711425
201-19711425
203-11431324

​203-11331
פיסיקה 1 ג'

206-110111--1
ד"ר יובל בונה

מוצע לסטודנטים בשנה הראשונה ללימודים

206-1102121234.25
פרופ' יבחר גנאור

קורס חובה לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תשפ"א

206-11051-2--1
ד"ר יבגני ופניק
206-11134---30.75

​206-11031
חומרי כדור הארץ

פרופ' יבחר גנאור
206-12174---20.5

​206-12071
מבוא לגיאומכניקה

פרופ' יוסי חצור
206-1218122--3

​206-11031
חומרי כדור הארץ
206-11041
מבוא לגיאולוגיה דינמית
206-1112
פליאונטולוגיה

ד"ר מנחם חפץ
206-122412-2-3

​206-11031
חומרי כדור הארץ

206-11041
מבוא לגיאולוגיה דינמית

206-11051
קריסטולוגרפיה גאומטרית

 206-11134​​
חומרי כדור הארץ בשדה
פרופ' ירון קציר
206-12284---41

​206-11041
מבוא לגיאולוגיה דינמית
206-12181
​סדימנטולוגיה ימית ויבשתית

ד"ר איתי חביב
206-1231122-23.5

​201-19141/201-19711/ 201-12361,
203-11331/203-11391, 206-11041​

פרופ' לירן גורן
206-1304121--2.5

​203-11331/203-11391, 206-11041,
206-2341/ 371-11681​

פרופ' רועי גרנות
206-17171311-4

​374-12070
גיאולוגיה למהנדסי בניין

ד"ר רוני קמאי
206-2386121-23

206-12071​ מבוא לגיאומכניקה או 206-17171 מבוא לגיאומכניקה להנדסת בניין
206-23921
מכניקה של סלעים
פרופ' יוסי חצור
206-23921211-3
פרופ' יוסי חצור

​הכרת הספרייה

360-100110

​חד פעמי

​לומדה להכרת החוקים והנהלים למניעת הטרדה מינית

900-550010

​קורס מקוון

אביב

שם הקורסמסנן
מספר קורס
  
היקף הרצאה
  
היקף תרגיל
  
היקף מעבדה
  
היקף סיור
  
נק"ז
  
מקצועות קדםמסנן
מרצה הקורס
  
הערותמסנן

​אנגלית מתקדמים ב'

153-1505142
201-19031313.5

​201-19711/201-19141
חדו"א 1
201-19041/201-19281
מבוא לאלגברה לינארית

​ניתן ללמוד את קורס 201-19461 "משוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת מכונות" במקום.

201-19721425

​201-19711
​חדו"א להנדסת מכונות​ 1

203-11391313.5

​201-19711
חדו"א 1

204-1162122--3

​201-19141/201-19711/201-12361
חדו"א 1
204-15081/347-11031
כימיה כללית ואנליטית

206-110212---2
ד"ר גלעד אנטלר
206-110412-223.5

​206-11031
חומרי כדור הארץ


פרופ' מיכאל צסרסקי
206-120313---3
פרופ' אורית סיון
206-120412---2

​206-12181
סדימנטולוגיה

ד"ר שרית אשכנזי
206-121212-12.25

​204-11621
מבוא לכימיה פיסקלית 1

206-12181
סדימנטולוגיה ימית ויבשתית

206-12241
מינרלוגיה

פרופ' ירון קציר
206-1219121--2.5

​204-11621
מבוא לגיאולוגיה דינמית

206-11041
מבוא לכימיה פיסקלית 1

ד"ר עפרה קליין בן דוד+ ד"ר גלעד אנטלר
206-122513--64.5

​206-12181​
סדימנטולוגיה ימית ויבשתית

ד"ר איתי חביב
206-122612---2

​206-11041
מבוא לגיאולוגיה דינמית
206-12121
פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית

פרופ' ירון קציר
206-1309121--2.5

​206-13041​
גיאופיסיקה

פרופ' רועי גרנות

​הכרת הספרייה

360-100110

​חד פעמי

​לומדה להכרת החוקים והנהלים למניעת הטרדה מינית

900-550010

​קורס מקוון