מגמה סביבתית בחירה במגמה

סתיו

שם הקורסמסנן
מספר קורס
  
היקף הרצאה
  
היקף תרגיל
  
היקף מעבדה
  
נק"ז
  
מקצועות קדםמסנן
מרצה הקורס
  
הערותמסנן
206-13304---1.25

​206-11041
מבוא לגיאולוגיה דינמית
206-12121
פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית
206-12181
סדימנטולוגיה ימית ויבשתית

ד"ר איתי חביב
206-136914--4
ד"ר יובל טל

​תהליכים בים סוף ומפרץ אילת

206-1379133
206-238812--2

​206.1.2031
מבוא לאוקינוגרפיה סביבתית 

פרופ' סיגל אברמוביץ, פרופ' אורית סיוון

​סדימנטולוגיה ימית

206-2389133
206-239212113
פרופ' יוסי חצור
206-239912113.25
פרופ' אורית סיוון
206240712--2
פרופ' זאב רונן

​אחת לשנתיים

206-25184-2-2.5

​206-11031, 206-11041, 206-12121, 206-12241, 206-12251, 206-12311​

פרופ' ירון קציר

​אחת לשנתיים

206-259012113
 פרופ' אלכסי קמישני

​אחת לשנתיים

206-260611-22.5
פרופ' סיגל אברמוביץ

​אחת לשנתיים
bus.jpgלוח סיורי הוראה >>​​​​

אוקיינוגרפיה ביוגיאוכימית​

206-262113.2514

אביב

שם הקורסמסנן
מספר קורס
  
היקף הרצאה
  
היקף תרגיל
  
היקף מעבדה
  
נק"ז
  
מקצועות קדםמסנן
מרצה הקורס
  
הערותמסנן
201-19031313.5

​201-19711/201-19141
חדו"א 1
201-19041/201-19281
מבוא לאלגברה לינארית

​ניתן ללמוד את קורס 201-19461 "משוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת מכונות" במקום.

201-19151425

​201-19141
חדו"א ג' 1
201-19281
מבוא לאלגברה לינארית ג'

​ביוגיאוכימיה של נוטריאנטים בים פתוח

205-2457133
206-136914--4
ד"ר יובל טל
206-13733--10.5
פרופ' איתמר פלאי
206-237812--2

​206-23951
איזוטופים יציבים ורדיואקטיביים במערכות מימיות 


ד"ר ענת ברנשטיין

​אחת לשנתיים​

​טיפול בפסולת מסוכנת​

206-238212.5--3
206-241912--2

​206-12191
מבוא לגיאוכימיה
206-13391
מבוא להידרוגיאולוגיה של מי תהום

פרופ' יבחר גנאור
206-2463122-3

​204-11721​
מבוא לכימיה אורגנית

 פרופ' אלכסי קמישני
206-251512--2

​204-11621
מבוא לכימיה פיזיקלית 1​

206-12191​
מבוא לגיאוכימיה

פרופ' איתמר פלאי
206-2615130.5-3.25
פרופ' אלכסי קמישני

​פלאו-אוקינוגרפיה

206-377133