​​​

מגמה הנדסית בחירה במגמה

סתיו

שם הקורסמסנן
מספר קורס
  
היקף הרצאה
  
היקף תרגיל
  
היקף מעבדה
  
היקף סיור
  
נק"ז
  
מקצועות קדםמסנן
מרצה הקורס
  
הערותמסנן
206-136914---4
ד"ר יובל טל

אביב

שם הקורסמסנן
מספר קורס
  
היקף הרצאה
  
היקף תרגיל
  
היקף מעבדה
  
היקף סיור
  
נק"ז
  
מקצועות קדםמסנן
מרצה הקורס
  
הערותמסנן
201-19031313.5

​201-19711/201-19141
חדו"א 1
201-19041/201-19281
מבוא לאלגברה לינארית

​ניתן ללמוד את קורס 201-19461 "משוואות דיפרנציאליות רגילות להנדסת מכונות" במקום.

206-136914---4
ד"ר יובל טל
206-234712---2

​201-19151 חדו"א 2 לתלמידי מדעי המחשב והנדסת תוכנה
או 201-12371​​ חדו"א ג2​


פרופ' לירן גורן

​* אחת לשנתיים

* הקורס ינתן בשפה האנגלית

​טיפול בפסולת מסוכנת​

206-238212.5--23
206-253012---2

​206-12121
פטרולוגיה מגמתית ומטמורפית


ד"ר יבגני ופניק
206-2539121-12.5
​ ד"ר יובל טל​

​חקירת שדה בגיאומכניקה

374-260113---3
ד"ר רוני קמאי