מיכשור למחקר:
מעבדות המחלקה מצוידות היטב לביצוע מחקר מתקדם בתחומים הנ"ל וכוללות:
 
·         מעבדות למכניקת סלע המצוידות במכבש טריאקסיאלי ובמכבש גזירה ישירה.
·         מעבדה לתכונות אינדקס של סלעים המצוידת במכשור לבדיקת point load, למדידות גלים אורלטראסוניים, לבדיקת עמידות סלעים למחזורים של ייבוש והרטבה (slake durability test) ובפורוזימטר.
·         מעבדה לגיאומכניקה ואינטראקציות קרקע המצוידת במכבש גזירה מרחבית לבדיקות גזירה של קרקעות ומדידת מהירות גלי גזירה (bender elements), וכן מערכות ניסוייות ואנליטיות לחקר אינטראקציות ביוגיאוכימיות בקרקעות.
·         מעבדה לתרמוכרונולוגיה הכוללת שני ספקטרומטרי מסות: ICP-MS (Inductive Coupled Plasma Mass Spectrometer) וקו ואקום למדידת איזוטופים של הליום. השילוב בעבודה עם שני המכשירים מאפשר לתארך גילי קירור של סלעים ולשחזר את מסלולי הזמן- טמפרטורה שעברו הסלעים מהעומק ועד לפני השטח. ה-ICP-MS מאפשר מדידה של רוב המסות הכוללות יסודות בטבלה המחזורית ואיזוטופים ברמת דיוק גבוהה (Sub ng/L).
·         מעבדת איזוטופים יציבים הכוללת CF-IRMS (Continuous Flow Isotopic Ratio Mass Spectrometer) וממשקים נוספים למדידות סביבתיות של איזוטופים של חמצן, פחמן וחנקן בפאזה גזית:
ממשק Gas Bench II + PreCon למדידת האיזוטופים הנ"ל ב- N2, N2O, CO2, DIC, DOC, CaCO3, CH4, H2O, ממשק Dual Inlet למדידת דוגמאות בסביבה של תת לחץ וקו פלואורינציית לייזר למדידת איזוטופים של חמצן בסיליקטים ומינרלים, להבנת מקור הסלעים ותנאי היווצרותם בתהליכים פוסט מגמתיים.   
במעבדה ישנו גם GC (focus)  למדידת ריכוזי אלקאנים.
·         מעבדה לגיאוכימיה המצוידת במכשיר למדידת שטח פנים (B.E.T.), HPLC ומעבדה נוספת לגיאוכימיה של מים המצוידות במערכת לטיהור מים מזוקקים פעמיים, מנדף למינרי, אינקובטור, וציוד נוסף למדידת ריכוזי יונים עיקריים במים (ספקטרופוטומטרים, מד אלקליניות ואלקטרודות נוספות).
·         מעבדה לריאקציות פחמן דו חמצני – מים – סלע המצוידת בקו וריאקטור לעבודה בלחץ גבוה (High Temperature & Pressure Continuous Stirred-Tank Reactor) ומכשירים נוספים (Radek, Rad7) למדידת ריכוז רדון ורדיום במים.
·         מעבדה פליאומגנטית המצוידת במכשירים:thermal specimen demagnetizer,  spinner magnetometers ו-kappabridges. ציוד זה משמש למדידת תכונות מגנטיות של סלעים, להבנת השינויים בשדה המגנטי של כדור הארץ לאורך ההיסטוריה הגיאולוגית.
·         המעבדה לביוגיאוכימיה אנליטית נמצאת בשלבי הקמה ומצוידת נכון להיום בHPLC, glove box לעבודה בתנאים אנאירוביים.
·         מעבדה לחקר קרני x המצוידת במכשיר XRD לזיהוי מינרלים ומעבדה לבליעה אטומית המצוידת בספקטרומטר.
·         מעבדות לפליאואקלים, פליאוקיאנוגרפיה ולסדימנטולוגיה המצוידות במיקרוסקופים ו- CL
(Cathodo- Luminescence), והכנת דוגמאות לבדיקות מיקרופליאונטולוגיות.
·         מעבדה לליטוש שקפים המצוידת במשורי סלעים ומלטשות, ומערך מעבדות להפרדת מינרלים המצויד במגרסות סלעים ואבקות, שולחן מים ומכשירי Frantz.
·         מעבדות ההוראה במחלקה (ארבע במספר) כוללות מעבדת מחשבים, מעבדה פטרוגרפית (המצוידת ב-22 מיקרוסקופים), מעבדת מינרלים וסלעים, ומעבדה לגיאוכימיה, סדימנטולוגיה וקרקע.