המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה ומרכז חוסידמן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מזמינים אתכם.ן להצטרף לתוכנית מדעית ייחודית לבגרות בהיקף 5 יחידות לימוד על תופעות טבע, שינוי אקלים ודרכי ההתמודדות של האנושות עם אתגרים סביבתיים בעשורים הקרובים. התוכנית מבוססת על למידת חקר המתבצעת במעבדות המחקר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובמעבדה הטבעית של כדה"א באמצעות עבודת שדה ביבשה ובים. ההוראה מתבססת על קשר אישי עם חברי.ות סגל האוניברסיטה ומתמקדת בקידום הלומד. הלמידה מפתחת מיומנויות חשיבה והבעה, שיאפשרו לכם.ן להצטיין בכל תחום מדעי בו תבחרו לעסוק בעתיד, ולהשתלב בשירות הצבאי ביחידת המודיעין 9900.​

​​​​​להרשמה לחצו כאן >>​

למי התוכנית מיועדת?

התוכנית מיועדת לתלמידי.ות החטיבה העליונה (שכבת י') שהם בעלי.ות סקרנות ועניין להבין כיצד בנוי כוכב הלכת בו אנו חיים וכיצד הוא פועל, ובעלי מוטיבציה המעוניינים לחוות את האוניברסיטה עוד בתיכון.

למה כדאי ללמוד במגמת מדעי כדור הארץ?

מדעי כדור הארץ והסביבה עוסקים ביחסי הגומלין בין המרכיבים הטבעיים בכדור-הארץ, ובינם לבין פעילות האדם. אנו יודעים כיום כי כפי שמערכת כדור-הארץ משפיעה על האדם, כך היא גם מושפעת מפעילותו.
סביבת החיים שלנו קשורה בקרקע, באטמוספרה, בסלעים ובים: מקורות המים, האנרגיה והמחצבים, הצומח הגדל על הקרקע והפסולת והשפכים מוטמנים בה. בנוסף, משחר ההיסטוריה התמודד האדם עם השפעתן של רעידות אדמה, התפרצויות הרי געש, מפולות סלעים, שינויי אקלים ושאר תופעות טבע. התמודדות זו נעשית כיום באמצעות כלים טכנולוגיים ופיתוחים חדשים.
בכל הנושאים האלו ועוד עוסקת מגמת מדעי כדור הארץ והסביבה. בוגרי.ות המגמה נחשפים, במהלך לימודיהם לעשרות תחומי מדע מבוקשים ביותר באקדמיה ובכלכלה הכוללים הנדסת תשתיות , גיאולוגיה, הידרולוגיה, מדעי האטמוספירה, גיאופיזיקה, גיאוכימיה ואוקיינוגרפיה (חקר הים). לימודי גיאולוגיה ומדעי הסביבה מחייבים הכרות עם תופעות טבע הנלמדות בתוכנית, ולכן תוכנית הלימודים כוללת ימי שדה רבים ביבשה ובים. התופעות הגיאולוגיות בנגב הופכת את האזור לאחת ממעבדות ההוראה הטבעיות הטובות בעולם ומהווה יתרון עצום של התלמידים.ות הלומדים.ות בתוכנית.
אנו נמצאים בעידן בו המשק הישראלי משווע לבוגרי מדעי כדור הארץ, ולכן נמצאים מדעי כדור הארץ והסביבה ברשימת התחומים המועדפים לעתודה האקדמאית, לפי בקשת משרד הביטחון ומשרד האנרגיה והמים. בנוסף, יש דרישה לבוגרי מגמה מיחידות מודיעין בצבא.

יחידה 9900 אחראית על איסוף ומיצוי מודיעין גיאואינטי באגף המודיעין, ועוסקת בתחומי פענוח, מיפוי מדויק ולווינות באמצעות טכנולוגיות מתקדמות של חישה מרחוק. עם זאת, בקצה התהליך המבצעי נדרשים תהליכי חשיבה ומחקר אנושיים - חוקר גיאואינט. בוגרי.ות תוכנית הלימודים במדעי כדור הארץ והסביבה רוכשים.ות את הכלים המתאימים לדור הבא של חוקרי הגיאואינט. היחידה מחפשת לגייס את בוגרי התוכנית בעלי יכולות מתאימות לשרת כחוקרי גיאואינט באמ"ן ומתחייבת לקלוט את הבוגרים שיעמדו בתנאי הקבלה ליחידה.

מה כוללים הלימודים?

מגמת מדעי כדה"א והסביבה מתמקדת בהבנת עקרונות פעולתו של כדור הארץ ומקומו של האדם כחלק מהמערכת הטבעית של כוכב הלכת. התוכנית עוסקת בהיבטים קריטיים ביותר לאנושות בכלל ולחברה בישראל.

התוכנית פותחה במכון ויצמן על ידי פרופ' ניר אוריון, ותופעל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בשותפות עם מרכז חוסידמן, עיריית באר שבע ויחידת 9900. יחידות הלימוד הכלולות בתוכנית הן "מחזור הסלעים ומערכות כדה"א"; "מבנה כדה"א ותיאורית הלוחות;" "כוכב הלכת הכחול;" "מחזור הפחמן וההתחממות האטמוספירה"; "אבולוציה בממד הזמן"; "אוקיינוגרפיה ומערכות כדה"א"; "רעידות אדמה וגיאופיזיקה בהיבט סביבתי"; "מערכות כדור הארץ ומערכת השמש".

התוכנית מבוססת כולה על למידת חקר במגוון סביבות לימוד: מעבדה, שדה ומחשב. הלמידה באוניברסיטה מתבצעת רק במעבדה (עם נגישות למחשב), וכל שעור הוא פעילות חקר עצמאית המתבצעת בקבוצות קטנות, כשהמורה מתווך בין התלמיד לבין חומר הנלמד. סביבת הלימוד החוץ כיתתית משולבת באופן אינטגרלי עם למידת החקר במעבדה. התוכנית כוללת 12 ימי עבודת שדה מהגולן ועד אילת, המהווים מרכיב חובה בהערכה לבגרות.

החקר הוא מהות הלמידה והבסיס לתהליך הערכה 'חלופית' בכל אחת מחמש יחידות הלימוד של התוכנית. ההערכה מבוססת על:

books.jpg תיק עבודות (פורטפוליו) המאגד את דוחות עבודת השדה (מעריך חיצוני).
quiz.jpg בחינה עיונית: יחידת הלימוד היחידה המוערכת באמצעות בחינה בכתב.
micro.jpgגיאוטופ: מחקר זוטא בשדה ובמעבדה בהנחיית מדענים המוגשת בכתב כמאמר מדעי (מעריך חיצוני).
geology.jpgבחינה בגרות מעשית בשדה: בחינה בעל-פה (מעריך חיצוני) במחשוף גיאולוגי בסביבת בית הספר.
present.jpg
חקר מערכות כדה"א: בעקבות לימוד הנושא, בוחר כל תלמיד נושא לעבודת חקר. העבודה הסופית מוגשת כהרצאה, וחלק מהלימוד מתמקד במיומנות ההבעה בעל-פה ושימוש נכון במצגת (מעריך חיצוני). מרכיב זה הוא השלב הסופי בתהליך הלמידה ונערך במכון ויצמן בפורמט של כנס מדעי.

attach.pngהלימודים יתקיימו פעם בשבוע במרכז חוסידמן ובמחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.