כל ההודעות

כותרת
  
תפוגת תוקף
  
יום פתוח לתואר ראשון 9.6.202212/06/2022
24.05- סמינר מחלקתי25/05/2022
17.05- סמינר מחלקתי18/05/2022
10.05- סמינר מחלקתי 11/05/2022
ברכה לתחילת הלימודים סמסטר ב' תשפ''ב02/04/2022
זמני רישום לקורסים לקראת סמסטר ב'01/04/2022
ייעוץ לקראת סמסטר ב'31/03/2022
סמינר מיוחד28/03/2022