​​​​​​​​​​​​​​​​​במעבדה לחקר הפדגוגיה​ בהובלתם של דנה ודר-וייס ואדם לפסטיין ערכו חוקרי המעבדה מחקר רב שנים על שיח פדגוגי בצוותי הוראה. המחקר בחן את השיח בין מורות בישיבות צוות בתוך בתי הספר ואת הדרכים לשפר אותו. הוא נערך בשיתוף פעולה עם מורות, מנהלות, מדריכות ומפקחות בשני מחוזות של משרד החינוך, במסגרת מהלך השקפה – מורים מובילים ליצירת ידע ואמנות הוראה. מוצגות כאן דוגמאות של מגוון עיבודים למחקרים שנערכו והפיתוחים שיצרנו במעבדה בעקבותיהם. הפיתוחים השונים נוצרו מתוך שיתוף פעולה עם מורות, מנחות, מדריכות ונשות מדיניות חינוכית.​

​​השקפה דרומית_jpg.jpg

השקפה דרומית:

אתגרים והזדמנויות

בשיח מקצועי בצוותי

הוראה (2021).

טיפוח שיח ומנהיגות פדגוגיים.jpg

טיפוח שיח ומנהיגות

פדגוגיים – ערכת כלים

וחומרים למורה המובילה,

​למדריכה ולמנחה  (2017)

כריכה ערכת כלים ערבית.jpg

مجموعة من الأدوات والمواد

للمرشدة والمركزة

(المنطلقات ومخططات المحادثة)

(2017)​

  לקריאה   ​ ​
facilitators-1.jpg

מנחי מורים מובילים:

עקרונות, כלים וחומרים

(2017​)​

  לקריאה   ​ 

learning_cycles.jpg

מחזורי למידה:

שיפור פדגוגי באמצעות

מהלכים מתפתחים של

חקר הפרקטיקה (2018)​

 לקריאה   ​​ 

AIW-1.jpg

עבודת דעת אותנטית

(2019)

  לקריאה  ​ ​​ 
haskafa harabic.jpg
اطلالة جنوبيَّة
تحدّيات وفرص في الحوار المهنيّ
في طواقم التدريس
  לקריאה​   ​​           שיח פדגוגי פורה - עקרונות ומאפיינים             

                   הנחיית שיח פדגוגי​ פורה                   ​    

                   שיח על למידה של תלמידים                   

            חברה, הקשר ותרבות בשיח פדגוגי                

                     הנחיית מורות מובילות                        

                          מחזורי למידה