​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​במרכזפועל צוות מחקר רחב – הכולל חוקרות, חוקרים ותלמידי/ות מחקר – המוביל את התהליכים המחקריים בשותפויות המחקר והפיתוח. חברי מועצת המרכז בעלי ותק רב ותחומי מומחיותם מגוונים. בנוסף, במרכז פועל צוות ליצירת חיבורים משמעותיים בין האקדמיה לשטח, בין היתר על מנת לקדם את רלוונטיות המחקר ותוצריו לשדה העשייה החינוכית. רבים מחברות וחברי הצוות בעלי ניסיון בהוראה, ניהול ו/או הדרכה. 


מועצת המרכז


BG IMAGERY WEB-10.png
יריב פניגר
יו"ר המרכז
fenigery@bgu.ac.il
פרופסור חבר בבית ספר לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויו"ר המרכז, וחבר מועצת המרכז. בעל דוקטורט בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת תל אביב (2009). תחומי העניין המרכזיים שלי הם אי-שוויון השכלתי ומדיניות חינוך. מחקריי מתמקדים בפערים מעמדיים, אתניים ומגדריים בחינוך העל-יסודי ובהשכלה הגבוהה וכן בהשפעות של מבחנים סטנדרטיים ארציים ובינלאומיים על מדיניות החינוך ועל בתי הספר.​​
הצג הכל
הסתר הכל

BG IMAGERY WEB-11.png

אדם לפסטיין
חבר מועצת המרכז
​adam.lefstein@mail.huji.ac.il​
אני מנהל בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס באוניברסיטה העברית בירושלים וחבר מועצת המרכז. הקמתי את המרכז והייתי היו"ר הראשון שלו. מחקריי מתמקדים בפדגוגיה, שיח ויחסי גומלין בכיתות לימוד, הוראה דיאלוגית, למידה של מורים ותהליכי שינוי חינוכי. אני מתעניין במיוחד בממשקים שבין מחקר ועשייה פרופסיונאלית, וכיצד לערוך מחקרים משמעותיים וקפדניים מבחינה מדעית שגם תורמים לאנשי חינוך מבחינה מעשית. בטרם תפקידי הנוכחי באוניברסיטה העברית הייתי חבר סגל במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובמכון לחינוך של אוניברסיטת לונדון. בטרם כניסתי לאקדמיה עבדתי כמורה ומנחה מורים במכון ברנקו-וייס לטיפוח החשיבה.

הצג הכל
הסתר הכל


BG IMAGERY WEB-04.pngאסף משולם

חבר מועצת המרכז
assafmsh@ bgu.ac.il

מרצה בכיר בבית ספר לחינוך וחבר מועצת המרכז  (PhD – University of Wisconsin-(Madison. אני עוסק בקשר שבין חינוך וחלוקת כוח בחברה, ומתמקד בתאוריות חינוך ביקורתיות וחינוך לצדק חברתי. מחקרי עוסקים בבתי-ספר המחנכים לדמוקרטיה, כגון בתי-ספר דו-לשוניים דו-סטריים בישראל ובארה"ב; ובמדיניות חינוכית, כגון בחירות חינוכיות של הורים מאוכלוסיות מיעוט ורוב, וכן בדמוקרטיזציה של המרחב החינוכי. לפני האקדמיה לימדתי במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות והייתי מדריך חבורות רחוב.

הצג הכל
הסתר הכל

BG IMAGERY WEB-12.png

​​גדעון דישון

חבר מועצת המרכז
gdishon@bgu.ac.il
מרצה בכיר במחלקה לבית ספר לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב וחבר במועצת המרכז. תחומי המחקר המרכזיים שלי הם פילוסופיה של החינוך, בתפיסות ביקורתיות של טכנולוגיות חינוכיות מדעי הלמידה. המחקר העכשווי שלי מתמקד באימוץ נקודת המבט של האחר (social perspective taking) בסביבות למידה דיאלוגיות, במאפייני השיח החינוכי אודות טכנולוגיות דיגיטליות, ובגישות אלטרנטיביות לחינוך.

את לימודי הדוקטורט השלמתי בבית הספר לחינוך ב-University of Pennsylvania. בנוסף, השלמתי תואר שני במכון להיסטוריה של המדעים והרעיונות, ותואר ראשון בפילוסופיה ובספרות, שניהם באוניברסיטת תל אביב.

מלבד עבודתי המחקרית בתחום החינוך, עבדתי כמורה לספרות ולמתמטיקה ברום-פרט, מכינה קדם אקדמית אשר התמחתה בעבודה עם תלמידי שאובחנו כבעלי לקויות למידה, וגם אימנתי קצת קבוצת כדורסל נשים.  

הצג הכל
הסתר הכל

BG IMAGERY WEB-02.png

דורית טובין

חברת מועצת המרכז

dorittu@bgu.ac.il

פרופסור חברה בבית ספר לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ראש האשכול לייעוץ ופיתוח ארגוני בחינוך וחברת מועצת המרכז. בעלת דוקטורט בחינוך מאוניברסיטת תל אביב, עם מלגת פולברייט בבית הספר לחינוך באוניברסיטת הרווארד (Harvard Graduate School of Education). מחקריי עוסקים במנהלים של בתי ספר מצליחים, בינוניים וחלשים, במבנים ורוטינות ארגוניות בבתי ספר, ובתרבות הישראלית ובית הספר. בנוסף, הובלתי את תכנית הכשרת מנהלים של אבני ראשה באוניברסיטת בן גוריון (2010-2021) ויועצת לרשויות מקומיות ומנהלי בתי ספר. ​​​

הצג הכל
הסתר הכל

BG IMAGERY WEB-05.png

​עיד​​ית פסט

חברת מועצת המרכז
fast@bgu.ac.il

​אני מרצה בבית ספר לחינוך וחברת מועצת המרכז. חוקרת הטמעת מדיניות חינוך בבתי ספר ותוצאותיה, מודלים של אינטגרציה בחינוך, ויחסי הורים-בית הספר. הדוקטורט שלי הוא מהמחלקה לסוציולוגיה מאוניברסיטת רטגרס בארצות הברית ולאחר מכן המשכתי לפוסט דוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. בעברי עסקתי בחינוך לא פורמלי,בהדרכה במרכז קליטה, כיתת אולפן ובית ספר מקצועי.

הצג הכל
הסתר הכל

unnamed.png
עליזה סיגל

חברת מועצת המרכז

alizas@bgu.ac.il

​אני מרצה בכירה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב וחברה במועצת המרכז. אני מגיעה מתחום האנתרופולוגיה של החינוך, ואני חוקרת שיח בכיתה ושיח מקצועי של מורים, עם דגש על סוגיות של ידע, תרבות וזהות. מחקריי על השיח בכיתה מתמקדים בהוראה דיאלוגית ובהוראת טקסטים בעלי ערך תרבותי. מחקריי על השיח הפדגוגי מקצועי של מורים עוסקים בתחומים כגון: ניכוס כלים על ידי צוותי מורים, נרטיבים בשיח הפדגוגי של מורים, זהות מורים ביחס לתפקידיהם ולתחומיהם הדיסציפלינריים, ועוד. קבוצת המחקר שלי במרכז חוקרת אימון אורייני בבתי ספר יסודיים תת-משיגים המשרתים תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך, במסגרת שותפות עם מיזם מישרים.​​

הצג הכל
הסתר הכל

​​צוות המרכז
BG IMAGERY WEB-17.png

הדר בהרב
מנכ"לית המרכז
baharavh@bgu.ac.il

אני מאמינה שעבודה משותפת של קבוצות העניין השונות בשדה החינוכי – העוסקים בפרקטיקה החינוכית, מתווי המדיניות, וחוקרי חינוך – מקדמת עשייה רלוונטית ומקרבת כל קבוצה לעבר מימוש תכליתה. טרם השתלבותי במרכז עבדתי בבית הספר לחינוך באוניברסיטת סטנפורד שבקליפורניה במרכז למחקר יישומי-שיתופי. בסטנפורד ניהלתי פרויקטים מחקריים במסגרת שותפויות עם ארגונים חינוכיים/חברתיים לשם שיפור מדיניות, תהליכים, ועשייה עבור אוכלוסיות היעד; בנוסף, ליוויתי ארגונים ושותפויות אזוריות בפיתוח מיומנויות מחקר ולמידה ארגונית לשם הובלה אסטרטגית וכינון מדדי תהליך ותוצאה.

אני בעלת תואר דוקטור בחינוך, בדגש על שיטות מחקר כמותיות, מאוניברסיטת קליפורניה בסנטה ברברה (UCSB), תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית-חברתית מאוניברסיטת בר-אילן, ותעודת הוראה מסמינר הקיבוצים.

אני אמא לעילאי ולאיתמר, נשואה לרועי, וגם שחקנית כדור-רשת בליגת מאמאנט בעיר רמת-גן. ​

הצג הכל
הסתר הכל


מתן.jpg​מתן ברק
מנהל פיתוח
barakmat@bgu.ac.il​

אני מנהל הפיתוח במרכז. במסגרת תפקידי אני תומך בתהליכי הפיתוח בשותפויות אקדמיה-שדה, כולל גיבוש אסטרטגיה, עבודה ולמידה משותפים, עיצוב תוצרי פיתוח והפצתם. בנוסף, אני עוסק במחקר של תהליכי פיתוח משותפים אלה. אני בעל תואר שלישי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, במסגרתו עסקתי בהטמעה של דיאלוג לימודי ואתגרי שינוי השיח בכיתה. כחלק מביצוע המחקר, הובלתי את עבודת הפיתוח בתכנית "דיאלוג לימודי פורה", הנחיתי ועבדתי יחד עם מורות ומדריכות בפיתוח כלים ומשאבים מקצועיים. בעבר שמשתי במשך עשור כמחנך ומורה בתיכון, בהמשך הייתי עמית בבית-הספר למנהיגות חינוכית במכון מנדל ועבדתי במחקר ופיתוח במכון אבני ראשה. אני גר בתל אביב עם בת-זוגי ושני ילדיי, אוהב לבשל ומשתדל לרוץ.​

הצג הכל
הסתר הכל
​​
שירלי.png
​​שירלי עופר
מנהלת שותפויות חינוכיות

Shirliof@bgu.ac.il

מנהלת שותפויות חינוכיות וחברה בצוות הליבה של המרכז. במסגרת תפקידי, אני מרכזת את ממשקי העבודה ושיתופי הפעולה של המרכז עם גורמים חינוכיים. בעלת תואר שני כפול: במנהל מערכות חינוך ותוכניות לימודים, ותואר ראשון בחינוך מיוחד. בעלת 19 שנות ניסיון במערכת החינוך, מתוכן 7 שנים כמנהלת בית-ספר.

BG IMAGERY WEB-03.png

​דבורה קרמר
רכזת מנהלית
dvorak@bgu.ac.il ​

אני עובדת באוניברסיטת בן גוריון בנגב כ-20 שנה במגוון תפקידים, בשנים אלו צברתי ניסיון ורכשתי מיומנויות רבות בתחום הריכוז האדמיניסטרטיבי. בעלת תואר ראשון ב-B.A כללי. אוהבת אומנות ולטייל.

הדר.jpg
הדר אזולאי ליברמן
מובילת תחום תקשורת ושיתוף בידע
hadaraz@post.bgu.ac.il​
אני מובילת תחום התקשורת ושיתוף הידע שנצבר במרכז לחקר הפדגוגיה. במסגרת תפקידי אני אחראית לקידום אסטרטגיית התקשורת של המרכז, הנגשת תוכן המרכז והתאמתו לקהלי יעד שונים תוך הלימה עם מיתוגו ושמירה על בידולו. אני פועלת ליצירה וטיפוח של מרבים לשיתוף בידע ותומכת בהפקת תוצרי פיתוח מבוססי מחקר. אני בעלת תואר שני בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, ודוקטורנטית במחלקה לחינוך. אני מתעניינת בקשר שבין תופעת הקיצוניות בחברה הישראלית ובסגנונות ויסות רגשי. במסגרת מחקרי עם ד"ר מוטי בניטה, אנו שואפים למצוא את "תרופת הפלא", שתאפשר לנו להבין מורכבות, להוריד סימני קריאה ולהרבות בסימני שאלה. לצד לימודיי כתבתי, ערכתי, הייתי אחראית על יחסי הציבור והמיתוג של חברות וארגונים שונים וכן יצרתי תכנים למדיות שונות; מגזינים, עיתונים ותוכניות מצולמות בעברית ואנגלית. 
נשואה לחבר הכי טוב שלי, נתי, ואימא לקטנה המופלאה העונה לשם יובל. אוהבת לטייל, וחולמת להצליח גם להפוך לסופרת יום אחד.​

BG IMAGERY WEB-18.png

​אביב אורנר

דוקטורנטית

aviv.orner@mail.huji.ac.il

דוקטורנטית בבית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס באוניברסיטה העברית בירושלים. אני מתעניינת בקשרים בין שפות ומגדר במרחב, בתקשורת, ברשתות חברתיות ובמיוחד בהקשרים חינוכיים. עבודת הדוקטורט שלי מתמקדת בהוגנות מגדרית בשיח כיתתי בבתי ספר יסודיים. במסגרתה אני בוחנת כיצד ניתן לקדם הוגנות מגדרית בשיח הכיתתי על ידי עיצוב קריטריונים לאבחון, מדידה והבנה של הטיות מגדריות בשיח הכיתתי, פיתוח, התנסות ושיפור שיטות להפחתת הטיות אלו, ובחינת תוצאות היישום והשלכותיו.​הבחירה שלי בעולם החינוך החלה כבר בתיכון ובצבא, יצאתי לשנת שירות במסגרת תנועת הנוער העובד והלומד, ושירתתי במסלול נח״ל כמפקדת גדנ״ע בבסיס שדה בוקר. אני בעלת תואר ראשון בלשון עברית ותקשורת מהמכללה לחינוך אורנים, ובעלת תואר שני בחינוך רב-לשוני מאוניברסיטת תל אביב. בעבר כיהנתי כיו״ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת אורנים, עבדתי כמורה לעברית במשרד החינוך, והובלתי את קהילת הטרנספורמציה הדיגיטלית של עובדי/ות הממשלה במטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית.​אני גרה בתל אביב עם אורן בן זוגי ואש הכלב המתוק שלנו, אוהבת טיולים, מוזיקה ואומנות. 

הצג הכל
הסתר הכל
BG IMAGERY WEB-06.pngאיתן כהן
חוקר

etanc@bgu.ac.il

אני מתעניין בידע מקצועי של מורים, באופן שבו הם מפתחים ומשתפים את הידע שלהם על אודות ההוראה, ובדרכים שבהן ניתן לתמוך במורים ובהוראה. במסגרת לימודי הדוקטורט, אותם השלמתי בשנת 2020 באוניברסיטת חיפה. חקרתי קהילות למידה בתוך סביבות למידה מוגברות טכנולוגיה, שאותן גם עזרתי לעצב. בעבר הייתי מורה למחשבת ישראל ומחנך כיתה בתיכון מכבים-רעות. אני מתגורר במודיעין עם אשתיו וארבעת ילדי, ובזמני החופשי אוהב לטפס על קירות. ​

הצג הכל
הסתר הכל

טל כרמי.jpg

טל כרמי
חוקר בתר-דוקטורט
tal.carmi@mail.huji.ac.il
אני מתעניין בלמידה והתפתחות מקצועית של מורים ומורי מורים בשלב ההכשרה ולאורך הקריירה. המחקר שלי מתמקד ביחסי חניכה ובקהילות למידה ובאופנים שמסגרות אלו קשורות בהתפתחות מקצועית של אנשי חינוך. בעבר עבדתי כמורה לתיאטרון, כמרצה במכללת סמינר הקיבוצים וככותב ומפתח ידע בצוות מו"פ השקפה.​
הצג הכל
הסתר הכל
​​​
​​מוריה.jpg

מוריה עומר אטלי

​דוקטורנטית

moriah.omer-attali@mail.huji.ac.il

​אני מתעניינת בחוויית התלמיד בבית הספר ומתמקדת בשיח ובאינטרקציה הכיתית. מחקרי האחרון התמקד באירועי צחוק בכיתה – מה הם חושפים לגבי יחסי הכוחות בכיתה, כיצד הם משפיעים על השיח הכיתתי ומה בינם לבין הוראה דיאלוגית.

אני עורכת דין בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ובעלת תואר שני נוסף במדיניות ומנהל בחינוך מאוניברסיטת תל אביב. הניסיון התעסוקתי שלי מגוון וכולל עיסוק בליטגציה מסחרית, עריכה בדסק החדשות של "כלכליסט" וניהול של תהליכי פיתוח כלכלי בעיר לוד. במקביל ללימודים ולעבודה, התנדבתי במסגרות חינוכיות רבות עד שבחרתי להפוך את החינוך למרכז חיי המקצועיים ומאז עסקתי בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי, בעיקר בארה"ב. 

נשואה לאילן ואמא ללביא, איתן ואביב. אוהבת טיולים בטבע, אמנות, ופרטי אינפורמציה אזוטריים.

הצג הכל
הסתר הכל

​​
אדית.jpg
​אדית בוטון
חוקרת בתר דוקטורט
edit.bouton@mail.huji.ac.il
תלמידת בתר דוקטורט במרכז. המחקר שלי מתמקד בהגדרות תיאורטיות ואופרטיביות של שיח לימודי פורה בכיתה, ובתוך כך אני מתעניינת במיוחד בחוויית הלומד, רווחים, אתגרים, הבדלים בין אישיים והשפעתם כל כל אלו על היכולת להרחבת הפדגוגיה הדיאלוגית במערכת החינוך בישראל. 
בדוקטורט בחנתי מתודולוגיות כמותניות לבחינת איכות השיח, ובניסיון להרחיב ולהעמיק תוצאות של מחקרי שדה כמותניים באמצעות מערך קידוד מודולרי וניתוח רשת אפיסטמי. 
בתזה בחנתי שיתוף משאבי למידה באמצעות רשתות חברתיות, בקרב בני נוער, סטודנטים וסטודנטים להוראה.  
אני גם אמא של עופרי (15), מודי (13) וצ'רלי (רועה בלגית), מורה להוראה מתקנת ואוהבת אוכל, בגדים וצפיה בטלוויזיה. ​
הצג הכל
הסתר הכל
​​​
ענבר.jpg

ענבר מיכלזון-דרורי

חוקרת בתר-דוקטורט

inbar.md@gmail.com

​התאהבתי במעשה החינוכי בשנת שירות הנוער העובד והלומד. בעבודת התזה (האוניברסיטה העברית) חקרתי את מיתוס הפְרֵחָה, ואת האיום שטמון בשימוש במילה זו בהקשרי שיח שונים כלפי נערות מזרחיות בעיר לוד. בעבודת הדוקטורט (אוניברסיטת בר אילן), חקרתי בני ובנות נוער בערים שונות (לוד, רמת אביב ומודיעין), ובחנתי כיצד הם מייצגים את עצמם ויזואלית ברשת החברתית "אינסטגרם". לשם כך פיתחתי מתודולוגיה של אתנוגרפיה ברשת החברתית, המבוססת על מיקום גיאוגרפי. עבודה זו זיכתה אותי בפרס נשיא המדינה לדוקטורנטים מצטיינים וכיום אני מלמדת קורס בנושא באוניברסיטת בר אילן. כמו כן, בעקבות עבודה זו פיתחתי תכנית העוסקת בפדגוגיה דיגיטלית הממוקדת בתרבות בני נוער, בשותפות עם עיריית תל אביב - יפו. כיום אני חוקרת בתר-דוקטורנט באוניברסיטה הפתוחה. במקביל לעשייה באקדמיה, בעשרים השנים האחרונות עבדתי במסגרות חינוך לצעירים ומבוגרים. בנוסף, פיתחתי תוכניות והדרכתי מורים במרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח), ופיתחתי תוכנית מנהיגות לארגון מעוז הפועל לשינוי החברה הישראלית. גדלתי בכרמיאל ואני דור ראשון להשכלה גבוהה, גרה ברמת אביב עם יאיר, בנותיי עמית ונגה והכלבה קווינסי. ​


לימור.jpg
​לימור לוטן
חוקרת בתר-דוקטורט
limlot92@gmail.com
עובדת סוציאלית. מחקר הדוקטורט שלי בוצע באוניברסיטה העברית ועסק בזהות בקרב בוגרים שאומצו בארץ בהיותם פעוטות. ניסיוני בעבודה סוציאלית עם משפחות החיות בעוני והדרה חברתית הביא אותי להתעניין בפרדיגמה של עבודה סוציאלית מודעת עוני, ובמרכז אשתתף במחקר הבוחן הטמעה של הפרדיגמה בקרב צוותי חינוך בבתי ספר. ​
​​מרים.jpg

מרים בביצ'נקו

חוקרת

miriamba@post.bgu.ac.il

אני בעלת תואר שלישי בחינוך מהאוניברסיטה העבריתהמחקר שלי מתמקד בלמידה מקצועית של מורים בקהילות למידה, בצוותי מורים ובהדרכות פרטניות.

אני מתעניינת במיוחד באופן שבו מורים לומדים (או לא לומדים) לאמץ פרקטיקות הוראה דיאלוגיות, ממוקדות תלמיד (student-centered) וכן פרקטיקות מקדמות הוגנות (equity-oriented practices).  במחקרים שלי אני בוחנת את שיח המורים כמקור ללמידה מקצועית, ומשלבת שיטות מחקר איכותניות וכמותניות לחקר השיח.

בעבר לימדתי מתמטיקה בחטיבת הביניים, שימשתי כמרצה במסלול להכשרת מורים באוניברסיטה העברית ובלימודי התואר השני בחינוך באוניברסיטת בן גוריון. כמו כן ריכזתי מחקרים במעבדה ללמידה (של פרופ' קריסטה אסטרחן) באוניברסיטה העברית. אני ובן זוגי מגדלים את ארבעת ילדינו במוצא עילית.

הצג הכל
הסתר הכל

​​​​


מירב.jpg


מרב וינגרדן

חוקרת בתר-דוקטורט

​Merav.weingarden@gmail.com

בעלת תואר דוקטור בחינוך מתמטי מהטכניון. המחקר שלי מתמקד בתהליכי למידה של מורים למתמטיקה, בנקודות המפגש שלהם עם תיאוריה ופרקטיקה, ובפיתוח כלים פדגוגיים וייצוגי הוראה לקידום תהליכי הלמידה שלהם. במחקר הדוקטורט שלי, אותו השלמתי בשנת 2021, פיתחתי כלי חדשני המשמש הן ככלי הערכה לבחינת דיונים מתמטיים והזדמנויות הלמידה הניתנות לתלמידים במהלכם והן ככלי למידה למורים המאפשר להם לדון בפרקטיקות הוראה שונות. שימשתי כפוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת ניו-המפשייר בארה"ב, שם מחקרי התמקד בתהליכי למידה של פרחי הוראה למתמטיקה סביב פרקטיקות של הוכחות והנמקות. סיימתי תואר שני בחינוך מתמטי בהצטיינות יתירה מהטכניון. שימשתי כעוזרת הוראה במגוון קורסים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, הובלתי השתלמויות מורים ברחבי הארץ, הנחתי פרחי הוראה והייתי מחנכת ומורה למתמטיקה בחטיבה ובתיכון. נשואה לדני ואמא לגפן, כנרת, נטע וגלעד. מתגוררת ברעננה ובזמני הפנוי משחקת כדורסל. ​​​​

הצג הכל
הסתר הכל
​​​

​​​