​​​​​​​​​​​אנח​נו גוף מקצועי היוצר גשרים בין ידע מדעי המופק בא​קדמיה לבין ידע פרופסיונלי המתעצב בשדה החינוכי היישומי. אנחנו עובדים בשותפויות מחקר ופיתוח עם השדה - מחברים בין מומחיות מחקרית בחינוך ובין הניסיון וההבנה המקומיים של נשות המקצוע בשטח - לשם העשרת נקודות המבט, יצירת ידע ופיתוח משאבי עבודה. 
מתוך שותפויות אלו, עולות ההזדמנויות - ​עבור חוקרים, אנשי חינוך וקובעי מדיניות - ללמוד, להתמקצע, להיות משמעותי ולהשפיע. יחדיו, אנחנו בונים את הפרופסיה החינוכית.
 
עקרונות פעו​ל​ה      
שותפות.png 
עבודה
בשותפות
שותפויות משמעותיות 
עם גורמים בשדה החינוכי 
​​​- ​כבוד לידע מקומי           
- הדדיות

מכוונות לתוצר 

עיגון בהקשר המקומי​.

עבודה בשותפות.pngהתאמה לצרכי 
השותפים

כל שותפות היא ייחודית שכן היא מותאמת לצרכים, משאבים וחוזקות של הגופים השותפים וכן למרות המשותפות.

הפיכת ידע מחקרי למעשי.png
הפיכת יד​ע
מחקרי למעשי

הטמעה של ידע מחקרי-

מדעי בתוך תוצרים

יישומיים.​​​​

למידה מהעשייה - חקר הפרקטיקה.pngלמידה 
מהעשייה

חקר הפרקטיקה כאמצעי ללמידה ולשיפור העשייה.​