​על המעבדה לחקר הפדגוגיה​


במעבדה לחקר הפדגוגיה פועלות בשיתוף פעולה הדוק שתי קבוצות מחקר: הקבוצה לחקר שיח, פרקטיקה ושינוי בחינוך (בהובלת פרופ' אדם לפשטיין) והקבוצה לחקר הלמידה בסביבות בלתי פורמליות (בהובלת ד"ר דנה ודר-וייס). המעבדה בוחנות היבטים מגוונים של עשייה חינוכית בתוך ומחוץ לבית הספר וגורמים שמעצבים תהליכי הוראה ולמידה של ילדים ומבוגרים בהקשרים שונים. חברות* המעבדה עובדות יחד עם מורות ונשות חינוך אחרות כדי לפתח ידע מחקרי שיתרום לעשייה החינוכית, לשיפור מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית ולקידום חברה צודקת יותר. במעבדה משתפות פעולה חוקרות ממגוון דיסציפלינות (בלשנות, סוציולוגיה, חקר שיח, אנתרופולוגיה, פילוסופיה ופסיכולוגיה), בעלות רקע בחקר ההוראה והלמידה בתחומי דעת שונים (הוראת המדעים, המתמטיקה, השפה, אמנות, אזרחות ועוד).  לחוקרות במעבדה עניין משותף בנושאים שמעצבים את העבודה החינוכית, כגון: פדגוגיה, הוראה ולמידה בתוך ומחוץ לכיתות; שיח מקצועי של נשות חינוך; פיתוח מקצועי; יישום מדיניות חינוכית; רפורמות ושינוי חינוכי.

 * הטקסט מנוסח בלשון נקבה ("חוקרות", "מורות"), אולם הכוונה היא לחוקרות ולחוקרים, ולמורות ולמורים.  

מחקרים משותפים של המעבדה

טיפוח שיח ומנהיגות פדגוגיים: המחקר בוחן את השיח בין מורות בישיבות צוות בתוך בתי הספר ואת הדרכים לשפר אותו. המחקר נערך בשיתוף פעולה עם מורות, מנהלות, מדריכות ומפקחות בשני מחוזות של משרד החינוך, במסגרת מהלך השקפה לשנוי תרבות הפיתוח ה​מקצועי של מורות. לדוגמאות של מגוון המחקרים שנערכים במסגרת המחקר ראו את ההצגות של המחקרים בכנס השקפה במחוז מרכז וכן ברשימת המחקרים​
למידה משמעותית באמצעות שיח לימודי פורה: מחקר ניסוי לבדיקת יחסי הגומלין בין שיח בכיתה לבין כישורים קוגניטיביים, מוטיבציה ללמידה והישגים לימודיים. המחקר ממומן על-ידי קרן ישראל למדע, כמרכז מצוינות, בשיתוף פעולה עם חוקרות מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומאוניברסיטת תל אביב.​​