toarsheni.png

לימודי תואר שני

אוניברסיטת בן-גוריון ידועה בהתמחות רבת שנים בחקר מדבריות, החברות העירוניות והנוודיות בנגב וסי ני.

במסגרת המחלקה פועלת גם המגמה היחידה בארץ העוסקת במדעי החומרים הארכיאולוגיים והשימור.

חברי סגל אקדמי המתמחים במגוון תחומי המחקר: פרהיסטוריה ופרוטו-היסטוריה, אנתרופולוגיה, תקופות הברונזה והברזל, התקופה  הקלאסית ושלהי העת העתיקה, לימודי מורשת וחומרים.

 

נתיבי לימוד תואר שני

הנתיב המחקרי מיועד להרחיב ולהעמיק את ידיעות הסטודנטים בארכיאולוגיה ולהכשירם למחקר עצמאי ולקראת לימודי תואר שלישי (ד"ר לפילוסופיה). נתיב זה משלב לימודים בקורסים מתקדמים לצד עבודת מחקר מעשית וכתיבת עבודת מוסמך (תזה).

הנתיב הכללי מיועד להרחיב את ההשכלה של סטודנטים ומורים העוסקים בחינוך העל-יסודי והעל-תיכוני המלמדים היסטוריה, ידיעת הארץ ומקצועות אחרים בעלי זיקה לארכיאולוגיה. 

סטודנטים בשני נתיבי הלימוד רשאים ללמוד חלק מהקורסים במחלקות קרובות בהתאם להתמחותם ובאישור המנחה והאחראי על לימודי התואר השני. ציון הסף לקבלה ללימודים בנתיב המחקרי הוא 85 לפחות, ובמסלול הכללי 80 לפחות.

​