​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​לוטן אדלטין

lotaned@post.bgu.ac.il

נושא הדוקטורט: "שינויים סינכרוניים ודיאכרוניים בתעשיות הלהביות מהתקופה הפליאוליתית העליונה בלבנט"

מנחים: פרופ' עפר מרדר ופרופ' יצחק גלעד ז"ל

לוטן.jpg 

איתי אלעד

itae@post.bgu.ac.il

נושא הדוקטורט: "העיור בדרום​ הלבנט בתקופת הברונזה הקדומה 1ב' וביטויו באתר עין אסור"

מנחים: פרופ' יובל יקותיאלי וד"ר איציק פז (רשות העתיקות)

איתי אלעד.jpg 

מגדה בטיאשווילי

magdabat@bgu.ac.il

נושא הדוקטורט: A​n Integrative Study of the Chalcolithic Copper Production in the Southern Levant"

מנחה: פרופ' יובל גורן

Batiashvili, Magda.jpg 

שירה בלוך

shirabl@post.bgu.ac.il

נושא הדוקטורט: "היישוב היהודי בבקעת באר שבע בתקופת בית שני ומיקומו במערך הכפרי בדרום יהודה"

מנחה: ד"ר פטר פביאן

שירה בלוך.jpg 

נתן בן-ארי

benarina@post.bgu.ac.il

נושא הדוקטורט: "התקופה הכלקוליתית בשפלה (4500 –3800 לפנה"ס): תרבות חומרית, התפתחות יישובית וארגון חברתי"

מנחים: פרופ' עפר מרדר ופרופ' יצחק גלעד ז"ל

נתן בן ארי.jpg 

לנה בריילובסקי-רוכסר

lena.brii@gmail.com

נושא הדוקטורט: "ראשית הניאולית הקדם קראמי ב' בדרום הלבנט- תנועת אנשים, חומרים ורעיונות"

מנחה: ד"ר מיכל בירקנפלד​

Brailovsky, Lena.jpg​​ 

חררדו דיאס

gerardo@bgu.ac.il

נושא הדוקטורט: ”Archaeological Survey Using Remote Sensing"

מנחה: ד"ר מיכל בירקנפלד​

Diaz, Gerardo.jpeg 

​עידן הורן

​​נושא הדוקטורט: "ניתוח מיקרוארכיאולוגי ולשוני/פילולוגי של מגוון תעודות בכתב היתדות מספריית אשורבניפל בנינוה בתקופת הברזל​"

מנחים: פרופ' יובל גורן ופרופ' אורי גבאי (האוניברסיטה העברית)

Vessel.png 

​בנימין הר אבן

harevenb@post.bgu.ac.il

נושא הדוקטורט: "דרום-מערב השומרון בתקופת הברזל ב': אגן נחל שילה"

מנחה: פרופ' גונר להמן

Vessel.png 

אלכס ויגמן

vigman@gmail.com

נושא הדוקטורט: "המערכות החקלאיות בהר הנגב בתקופה הביזנטית והאסלאמית הקדומה: רחובות בנגב - סעדון ועבדת כמקרי מבחן"

מנחים: ד"ר מיכל בירקנפלד, פרופ' סטיב רוזן ופרופ' גדעון אבני (רשות העתיקות)

 

יואב וינגרטן

yoavwine@post.bgu.ac.il

נושא הדוקטורט: "מחקר משך זמן ארוך על כלי אבן מהשפלה וההר ביהודה בתקופות הברונזה והברזל"

מנחים: פרופ' עפר מרדר ופרופ' יובל גורן

יואב וינגרטן.jpg 

אהובה סיון מזרחי

ahuvasiv@post.bgu.ac.il

נושא הדוקטורט: "תקופת הברונזה הקדומה 3 באזור נחל לכיש: נקודת מבט חדשה – מן המרחב הכפרי אל העיר"

מנחים: פרופ' יובל יקותיאלי וד"ר איציק פז (רשות העתיקות)

אהובה סיון מזרחי.jpg 

עמי נדיר

נושא הדוקטורט: "בחינה של ​תרומת הצבא הרומי ותנועת הצליינות הנוצרית לשגשוג ההתיישבות בפלסטינה השלישית, במאות הרביעית והחמישית לספירה - ההיבט הכלכלי"

מנחים​: פרופ' חיים גולדפוס ו​פרופ' יצחק מאיר

nadiram@post.bgu.ac.il

 Nadir, Ami.jpg

בת עמי נוימאיר

batami@post.bgu.ac.il

נושא הדוקטורט: "אופיה של הנוכחות המצרית בנחל הבשור ובדרום מישור החוף בתקופת הברונזה המאוחרת"

מנחה: פרופ' גונר להמן

בת עמי נוימאיר.jpg ​​

אורי ניסני​

nisaniu@post.bgu.ac.il

נושא הדוקטורט“תרומת הסחר בנחושת לתהליכי התיישבות בהר הנגב בתקופות הברונזה והברזל​"

מנחים: פרופ' סטיב רוזן וד"ר אסף קליימן

Uri Nissani.jpg 

בנימין סטורצ'ן

storchab@post.bgu.ac.il

נושא הדוקטורט“The Metamorphosis of Byzantine Pilgrim Centers to Early Islamic Local Cult Places in Southern Palaestina"

מנחים: ד"ר יאנה צ'חנובץ ופרופ' סטיב רוזן

בנימין סטורצ'ן.jpg 

דניאל עין מור

danieleinmor@gmail.com

נושא הדוקטורט: "מצד חשביהו: סוגיות בחקר האדריכלות, הממצא החומרי והפרשנות ההיסטורית והגיאופוליטית של האתר"

מנחה: פרופ' גונר להמן​​

Ein Mor, Daniel.jpg​​

מרטין דוד פסטרנק

pasterna@post.bgu.ac.il

נושא הדוקטורט: "הנוף החברתי-תרבותי של דרום-מערב כנען בתקופת הברונזה הקדומה 1ב1 – מבט מתל ערני"

מנחים: פרופ' יובל יקותיאלי וד"ר יניר מילבסקי (רשות העתיקות)

מרטין דןד פסטרנק.jpg​​ 

תומס רוז

roseth@post.bgu.ac.il

נושא הדוקטורט: "The Emergence of Copper Pyrotechnology in the Chalcolithic Southern Levant"

מנחים: פרופ' יובל גורן ופרופ' פרנצ'סקה בלוסי (אוניברסיטת​ לה ספיינצה רומא)

Thomas Rose 5.jpg 

ענת רסיוק

govarya@post.bgu.ac.il

נושא הדוקטורט: "כנסיות ניצנה"

מנחים: פרופ' סטיב רוזן וד"ר יאנה צ'חנובץ

 

ליאור שווימר

schwimer@post.bgu.ac.il

נושא הדוקטורט: "היבטים כרונולוגיים ומרחביים של אמנות הסלע בהר הנגב"

מנחים: פרופ' יובל יקותיאלי ופרופ' סטיב רוזן