​​​​​פרופ' יצחק גלעד (1948 - 2023)


פרופ' ציפורה (ציפי) טלשיר (1946 - 2016)

Tsipi Talshir.png

פרופ' אביגדור (ויקטור) הורוביץ (1948 - 2013)

Victor Hurowitz.jpg 

פרופ' דן אורמן (1945 - 2004)

1לפיד.jpg 

ד"ר יוסף שרשבסקי (1933 - 1996)

1לפיד.jpg