​​​​​​​​

פרופ' אביגדור (ויקטור) הורוביץ (1948-2013)

Victor Hurowitz.jpg

https://bgu.academia.edu/VictorHurowitz


פרופ' ציפורה (ציפי) טלשיר (1946-2016)

Tsipi Talshir.png

https://bgu.academia.edu/ziporatalshirד"ר יוסף שרשבסקי (1996-1933)

1לפיד.jpg


פרופ' דן אורמן (2004-1945)

1לפיד.jpg