• ​​​הארכיאולוגיה עוסקת בחקר שרידי התרבות החומרית שיצר האדם בימי קדם. בישראל, בה נחשפים אלפי שנות היסטוריה של עמים רבים ותרבויות מגוונות, יש לארכיאולוגיה מקום חשוב בתודעה הציבור​ית. מטרת לימודי הארכיאולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא להקנות לסטודנטים ידע מקיף על התפתחות הציוויליזציות הקדומות במזרח התיכון ועל חקר העבר של ארץ ישראל בכלל והאזורים המדבריים בפרט.
  • הארכיאולוגיה היא מדע בין-תחומי המשלב תחומי מחקר מגוונים כגון היסטוריה, גיאולוגיה, גיאוגרפיה, אומנות ואנתרופולוגיה על מנת ללמוד על תרבויות העבר. הלימודים במחלקה מקנים הכשרה במגוון שיטות מחקר ומכינים את הסטודנטים למחקר ארכיאולוגי בשדה, במעבדה ובמוזיאונים. בלימודי המחלקה ניתן דגש רב ליציאה לשטח ורכישת ידע מעשי בחפירה ובעיבוד ממצאים. בישראל פעילים היום כמה מאות ארכיאולוגים מקצועיים, וביניהם בולטים בוגרי המחלקה  בשל הידע התיאורטי והמעשי שרכשו במהלך הלימודים.

  • בין תחומי הלימוד:

  • Vessel.png ארכיאולוגיה פרהיסטורית ואנתרופולוגית
  • Vessel.png ארכיאולוגיה של ארץ ישראל ושכנותיה בתקופת המקרא​
  • Vessel.png ארכיאולוגיה של העולם הקלאסי והביזאנט​י

  • לימודי הארכיאולוגיה מקנים מבוא להתפתחות הציוויליזציות במזרח הקדום, ידע מקיף במגוון שיטות מחקר, והכשרה מעשית לעבודה בשדה, במוזיאונים ובמחקר המדעי. אוניברסיטת בן-גוריון ידועה בהתמחות רבת שנים בחקר מדבריות והחברות העירוניות והנוודיות בנגב וסיני. בלימודי המחלקה ניתן דגש  על עבודה בשטח ורכישת ידע מעשי, לצד לימודים בכיתה ובמעבדה.

  • אפשריות תעסוקה

  • בוגרי המחלקה משתלבים עם סיום לימודיהם בעבודה כארכיאולוגים חוקרים ברשות העתיקות, ברשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים, בפיקוח ושמירה על אתרי עתיקות, במוזיאונים, בחינוך, בייעוץ והדרכה בגופים שונים, וכן במוסדות מחקר מובילים בארץ ובעולם.​​