05 מרץ 2018
11:00

​​​​​​​​​​כולם מוזמנים לסמינר של המחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע:


לכל האירועים »