​​וועדת הוראה

אנא עקבו אחר טבלת בעלי התפקידים בכדי לפנות לגורם המתאים - קישור​.
שעות הקבלה במהלך הסמסטר יתקימו כפי שיופיע בפרסומי המחלקה, ניתן לפנות למזכירות בכדי להתעדכן כמו כן בשעות הקבלה.
בחופשות וחגים שעות הקבלה הינם בתיאום מראש לפי המייל המופיע בטבלת בעלי התפקידים של יו"ר ועדת ההוראה.​

הגשת טפסים לאישור וחתימה

במהלך התואר השני תדרשו להגיש טפסים המתעדים את התקדמות המחקר שלכם כגון: קביעת מנחה, קביעת נושא מחקר, דוח התקדמות, הצעות מחקר וכדומה. את הטפסים ניתן למצוא במערכת הטפסים.
מרבית הטפסים מחייבים את חתימת המנחים וכן יו"ר ועדת הוראה.

הגשת טפסים לחתימת יו"ר ועדת ההוראה

הגשת טפסים לחתימת יו"ר ועדת ההוראה יעשו בדרך אלקטרונית בלבד, משמע דרך המייל - לפי המייל המופיע בטבלת התפקידים.
כותרת המייל: ועדת הוראה - סוג הטופס - שם הסטודנט - ת.ז 
שימו לב אי כתיבת הכותרת הנכונה עלולה לגרום לעיכוב החתימה בשל אי ידיעת דחיפות המייל.
ניתן להעביר טפסים לחתימת יו"ר ועדת ההוראה רק לאחר שהטפסים נחתמו על ידי המנחים - החתמת המנחים באחריות הסטודנט בלבד.
ניתן להעביר את הטפסים בגרסת PDF בלבד בכדי לאפשר חתימה אלקטרונית

הגשת הצעות מחקר

הגשת הצעת מחקר תעשה בצירוף 3 קבצים בפורמט PDF בלבד:
1. הטופס פקולטי להצעת מחקר - ניתן להגיש אך ורק לאחר שמילאתם את הפרטים והחתמתם את כל המנחים.
2. הצעת מחקר מקוצרת
(את שני הקבצים הנ"ל ניתן לאחד לקובץ אחד)
3. הצעת מחקר מלאה - לא תאושר הצעת מחקר ללא הצעה מלאה