חלוקת תפקידים:

 • ראש המחלקה: פרופ' אריאל פלנר     
 • ס. ראש המחלקה: פרופ' מאיר קלך    
  • ראש התוכנית להנדסת מערכות מידע: פרופ' ארנון שטורם​
   • ראש התוכנית להנדסת נתונים: פרופ' מרק לסט
   • ראש תכנית הנדסת תוכנה: פרופ' גרא וייס​
 • יו"ר ו. הוראה בהנדסה תוכנה: ד"ר אסף זריצקי
 • יו"ר תכנית מית"ר: ד"ר אחיה אליסף​
 • ועדת הוראה תואר ראשון - פרופ' ארנון שטורם (יו"ר) , ד"ר נעם ברדה​
 • ועדת דוקטורט: פרופ' אריאל פלנר (יו"ר), פרופ' נעם טרקטינסקי, פרופ' ברכה שפירא
 • וועדת הוראה תואר שני: ד"ר רמי פוזיס (יו"ר), ד"ר מיקי פייר, ד"ר נדב רפופורט​
 • ועדת מינויים -   פרופ' אריאל פלנר (יו"ר), חברים: פרופ' מרק לסט, פרופ' יובל אלוביץ; פרופ' קובי גל​, פרופ' יובל שחר, פרופ' ליאור רוקח, פרופ' גיא שני.
 • נציג המחלקה בוועדת מינוים פקולטית: פרופ' יובל שחר
 • ממלא מקום בועדת מינוים עליונה: פרופ' אריאל פלנר
 • מרכזת פרויקטים שנה ד': ד"ר מיקי פייר​
 • סגנית דיקן לענייני מחקר: פרופ' ברכה שפירא
 • מרכז סמינר מחלקתי מדעי הנתונים: ​ד"ר גלעד כץ וד"ר איסנה וקסלר
 • מרכז סמינר מחלקתי סייבר ובינה מלאכותית: ד"ר ישראל מירסקי​ וד"ר מרדכי גורי
 • מרכז אתר האינטרנט: ד"ר ישראל מירסקי​
 • קשר עם תעשיה: ד"ר אורן צור
 • ועדת מלגות: ד"ר אורן צור
 • מרכז מעבדות ומחשבים: פרופ' ליאור רוקח
 • מרכז תכנית סייבר תואר שני: פרופ' אסף שבתאי
 • מרכז תוכנית למידה חישובית: פרופ' מרק לסט
 • מרכז תוכנית בינה מלאכותית: פרופ' קובי גל 
 • מרכז ספריה ופרסומים: ד"ר אסף זריצקי
 • וועדת תכנית: פרופ' יובל שחר (יו"ר), פרופ' קובי גל (יו"ר), פרופ' ארנון שטורם, פרופ' מרק לסט, ד"ר אורן צור, פרופ' ליאור רוקח; ד"ר נדב רפופורט
 • מרצה מלווה לקורסי שירות: ד"ר איסנה וקסלר
 • אחראי תכנית מצטיינים: ד"ר ניר גרינברג
 • ראש מרכז הסייבר: פרופ' יובל אלוביץ
 • ראש מרכז מדעי הנתונים: פרופ' אריה קנטורוביץ'​
 • מרכז בית ספר קיץ לסייבר: פרופ' אסף שבתאי
 • יו"ר ועדה אתית לניסויים בהשתתפות בני אדם: פרופ' ​נעם טרקטינסקי

   ​