​תכנית התואר הראשון (B.Sc.) בהנדסת מערכות מידע היא ארבע שנתית (8 סמסטרים), במהלכן צובר התלמיד 160 נקודות זכות (נק"ז).
כל נקודה בדרך כלל שוות-ערך לשעת הרצאה או לשתי שעות מעבדה/תרגיל.
בסמסטרים הראשונים מקבל הסטודנט רקע בסיסי במקצועות מדעיים, ובכללם, מדעי המחשב, מתמטיקה, סטטיסטיקה ועוד. הלימודים כוללים מגוון רחב של קורסי חובה בתחום מערכות מידע.
השנה הרביעית כוללת גם מגוון של קורסי בחירה במערכות מידע וכן פרויקט מסכם שנתי שבו נדרש התלמיד לבצע עבודה מקיפה ואינטגרטיבית.
המחלקה מעודדת את הסטודנטים להמשיך את לימודיהם לתארים מתקדמים.​

​ניתן לקרוא עוד בהרחבה בשנתון​

בנוסף הסטודנטים במחלקה יכולים להתמקד בשנת הלימודים האחרונה לתואר, בתחומים ייחודיים העונים על צרכים ברורים במשק שיעניקו להם הזדמנויות תעסוקתיות נוספות ויחודיות.​