תחומי מחקר

תחום עיקרי
  
חוקר
  
נושאיםמסנן
סימולציות מונטה קרלו של קרינה מייננתד"ר יצחק אוריון
חקר יישומי בנושאי שטפי קרינה
מודלים של הדפסת תלת ממד של מתכות באמצעות קרן אלקטרונים
חישובים עבור הגנה מקרינה​

חומרים תרמואלקטרייםפרופ' יניב גלבשטיין

חומרים סיליסידים תרמואלקטרים
מנגן סיליסידי כחומר תרמו אלקטרי
​חומרים תרמו אלקטרים מבוססי BiTe​

חיבור מים ואנרגיהפרופ' ויטלי גיטיס

הפקת דלקים פוסיליים בתווך נקבובי – תאוריה וניסוים
אופטימיזציה אנרגטית של תהליכי טיפול מים
​תהליכי קטליזה הטרוגנית

חומרי בניה מרוכביםפרופ' עלוה פלד

יצור חומרי בניה עם יעילות אנרגטית גבוהה​


פיסיקה של כורים גרעינייםד"ר ארז גלעד
אנרגיה גרעינית
תורת הטרנספורט של ניטרונים
אלגוריתמים אבולוציוניים לתכנון ליבה​