​   ​​​​​​   הלימודים ביחידה להנדסת אנרגיה פתוחים בפני מסיימי תואר ראשון בהנדסה ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו''ל. רקע של בוגרי הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, הנדסה כימית, הנדסת חומרים והנדסה אזרחית מאוד מתאים לתכנית. תנאיי קבלה לתוכנית הם ציון סופי מעל 80 בלימודי תואר ראשון ומדרג כיתה 50% עליונים. יחד עם זאת, וועדת קבלה יחידתית בודקת נתוני כל מועמד בנפרד ומעריכה סיכוייו להצליח בלימודים. בהתאם להחלטת הוועדה, דרישות קבלה למועמדים שונים יכולות להיות שונות למרות שאנחנו מאוד משתדלים לשמור על קו יחיד. בוגרי מדעי הטבע (כימיה ופיסיקה) יכולים להתקבל לתכנית אך יידרשו לעבור קורסי השלמה כגון עקר​​ונות זרימה ותרמודינמיקה בכדי להשתלב בלימודים כסטודנטים מו המניין.

       מועמדים מצטיינים בוגרי תכניות לימוד אחרות עם ממוצע מעל 90 ומדרג כיתה 30% עליונים, או מועמדים בעלי ניסיון תעסוקתי רלוונטי רב של חמש שנים לפחות, יצטרכו לעבור בהצלחה יותר משני קורסי השלמה מתואר ראשון לפני שיוכלו להשתלב בלימודים לקרת תואר שני ביחידה להנדסת אנרגיה. ​