​      ​סטודנט שלומד במסלול ללא תזה ישלים 33 נק''ז של קורסים ויבצע עבודה סמינריונית (סמינר) בהיקף של 3 נק''ז נוספות. העבודה היא סקר ספרות מורחב שמטרתו לבחון את הספרות העדכנית בנושא אנרגטי מדעי/הנדסי. אורך העבודה הוא כ- 20-30 עמודים של טקסט ביקורתי, ממצה, סוקר, ומסכם נושא שקשור לתחום מחקר של המנחה, או נושא שמעניין את הסטודנט. הסקר מבוסס על כתבי עת בינלאומיים ועומד בכללי כתיבה של עבודות מדעיות שמפורטים בשנתון הפקולטה לגבי כתיבת תזות. על הסטודנט להשתדל למצוא מנחה ונושא עד תום הסמסטר השלישי ללימודיו. לא מצא, יפנה ליו''ר וועדת המוסמכים היחידתית או לראש היחידה לקבלת עזרה. חובה לדווח על המנחה ועל נושא העובדה לוועדת מוסמכים באמצעות טופס קביעת מנחה.pdf.​​​    

      סטודנט שבחר לסיים במסלול עם סמינר לא יוכל להמשיך ללימודי תואר שלישי מבלי שיעשה תזה בהמשך.