​​​​​שם הסטודנט
מנחים
נושא
טל ידלין ​​
פרופ' עלווה פלד + פרופ' רוני שנק
פיתוח של בטונים בעלי תכונות מעולות דלי אנרגיה
א​לכס צסלסקי​
פרופ' עלווה פלד + פרופ' יצחק מאיר 
פיתוח חומרי בידוד ברי קיימא למבנים בעלי ביצועים גבוהים
ציון רז
פרופ' יניב גלבשטיין

חן חורי בארד
פרופ' יניב גלבשטיין
פיתוח של חומרים קרמיים מבוססי זירקוניה עבור יישומי אנרגיה מעשיים
ליאור נחום
פרופ' עלוה פלד, דר' שבתאי איזק ופרופ'
עודד אמיר.

אופטימיזציה למזעור האנרגיה האגורה באלמנטים מבניים מבטון לגישור וקירוי מפתחים
צח א​​​דרעי
פרופ' עלוה פלד ודר' שבתאי איזק
פיתוח מודל בייסיאני להערכת סיכוני בטיחות באתרי בניה
רותם חייק
פרופ' עלווה פלד + פרופ' יצחק מאיר 
התייעלות אנרגטית - בטון מזויין לעומת משוריין בבדים