​        ​סטודנט שהחל את לימודיו לקרת תואר שני במסלול עם תזה והגיע להישגי מחקר מרשימים וציונים גבוהים, יכול לבקש מעבר למסלול משולב לדוקטורט. בקשתו בצירוף המלצת המנחה תגיע לוועדת מוסמכים שתמסור את המלצותיה לדיקן ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן. אישר הדיקן את הבקשה, הסטודנט משלים כל הקורסים של התואר השני אך אינו מסיים את התואר אלא עובר ישר ללימודי תואר שלישי. תנאי להגשת הבקשה היא סיום מוצלח של 5 קורסים שהם 14 נק''ז לכל הפחות, והמלצת המנחה.   ​