​       קורסי חובה

378.2.1001 מקורות אנרגיה אלטרנטיביים- א' (אנרגיה סולרית וביודלקים) – 3 ש''ש, 3 נק''ז

378.2.1002 מקורות אנרגיה אלטרנטיביים- ב' (אנרגיה גרעינית, תאי דלק והמרת אנרגיה תרמואלקטרית) – 3 ש''ש, 3 נק''ז

378.2.1080 כימיה ואנרגיה – 3 ש''ש, 3 נק''ז

378.2.1010 + 378.2.1070 סמינר מוסמכים – 3 ש''ש בשני סמסטרים, 3 נק''ז בסוף סמסטר שני

 

     קורסי בחירה

378.2.1050 היבטים אנרגטיים במבנים ובחומרים מתקדמים – 3 ש"ש, 3 נק"ז

378.2.2030 פסולת גרעינית - מקורות, תהליכי טיפול ואתגרים – 3 ש"ש, 3 נק"ז

378.2.2032 מבוא לאנרגיה גרעינית – 3 ש"ש, 3 נק"ז

378.2.2039 חיבור מים ואנרגיה – 3 ש"ש, 3 נק"ז

378.2.2040 אנרגיה ומימן – 3 ש"ש, 3 נק"ז

378.2.3010 תכנון, הפעלה ובטיחות פרויקטים אנרגטיים בתעשייה – 3 ש"ש, 3 נק"ז

378.2.3020 נפט, דלקים וגז – 3 ש"ש, 3 נק"ז

378.2.3040 תכן מרכז אנרגיה – 3 ש"ש, 3 נק"ז

378.2.3070 ממברנות קרמיות יסודות ושימושים – 3 ש"ש, 3 נק"ז

378.2.3090 בחירת חומרים בהנדסת אנרגיה – 3 ש"ש, 3 נק"ז

378.2.4010 בניה ירוקה – 3 ש"ש, 3 נק"ז

378.2.4030 אנרגיה בבניינים - כלים ממוחשבים להדמיית היבטים של אנרגיה – 3 ש"ש, 3 נק"ז

378.2.6001 עבודת תזה

378.2.7777 עבודת גמר (הדרכה אישית)  

378.2.8811 סמינר מסכם

 

      קורסי בחירה מתוך תכנית של הנדסה גרעינית

366.2.0101 תיאוריית מבנה הגרעין – 3 ש"ש, 3 נק"ז

366.2.0105 פיסיקה של כורים גרעיניים – 3 ש"ש, 3 נק"ז

366.2.6021 תורת הטרנספורט של נויטרונים – 3 ש"ש, 3 נק"ז​