​​​​​​​תחום עיקרי​
חוקר
נושאים
סימולציות מונטה קרלו של קרינה מייננת​​
פרופ' יצחק אוריון
  • ​חקר יישומי בנושאי שטפי קרינה מודלים של הדפסת תלת ממד של מתכות באמצעות  קרן אלקטרונים 
  • חישובים עבור הגנה מקרינה​

חומרים תרמואלקטריים
פרופ' יניב גלבשטיין 
חומרים סיליסידים תרמואלקטרים מנגן סיליסידי כחומר תרמו אלקטרי חומרים תרמו אלקטרים
מבוססי BiTe

חיבור מים ואנרגיה
פרופ' ויטלי גיטיס
​הפקת דלקים פוסיליים בתווך נקבובי – תאוריה וניסוים אופטימיזציה אנרגטית של תהליכי טיפול
מים תהליכי קטליזה הטרוגנית 

חומרי בניה מרוכבים 
פרופ' עלוה פלד
יצור חומרי בניה עם יעילות אנרגטית גבוהה
פיסיקה של כורים גרעיניים
פרופ' ארז גלעד
אנרגיה גרעינית
תורת הטרנספורט של ניטרונים
אלגוריתמים אבולוציוניים לתכנון ליבה​​
​​