​​​​​​   

pacman-149704_1280.png   

מגמה במשחקי מחשב

לימודי תואר ראשון במדעי המחשב במגמת משחקי מחשב מיועדים להכשיר מפתחי משחקי מחשב בעלי כלים וידע נרחבים בכל האספקטים הטכניים והמדעיים של משחקי מחשב.

המגמה בעלת גרעין חזק במדעי המחשב, שאליו מתווספים קורסים במשחקי מחשב ומדיה דיגיטלית כגון: גרפיקה ממוחשבת, ראיה חישובית ובינה מלאכותית, פיס​יקה, פרויקט שנתי המהווה מעבדה לפיתוח משחק בקנה מידה רחב,  קורס מתקדם בפיתוח משחקים וסמינר בנושאים מתקדמים במשחקי מחשב.

הקבלה למגמה מתבצעת בתום שנה א' במסלול מדעי המחשב חד מחלקתי. תנאי הקבלה הם ממוצע מצטבר מעל 85 או אישור היועץ לתוכניות משולבות. סטודנט בתכנית זו ילמד לפי תכנית הלימודים של המחלקה למדמ"ח ויחיוב לקחת מספר קורסי חובה ולבחור קורסי בחירה מתוך הרשימות שלפניכם במסגרת המגמה.

 ראש המגמה: 

פרופ' אנדרי שרף | asharf@cs.bgu.ac.il | 08-6428009 | בנין 37, חדר 110​ | שעות קבלה: יום ג' 12:00-14:00

קורסי חובה במגמה

טבלה 1.png 

קורסי בחירה במגמה (יש לקחת 2 קורסי בחירה מתוך הרשימה)

טבלה 2.png

*פתיחת התוכנית מותנית ברישום של לפחות 10 סטודנטים.

 

 CG LAB @ BGU (4).png