הצהרת נגישות:  

כחלק מתהליך הנגשת אתר המחלקה ואתרי הקורסים, מגבלות טכניות מונעות הנגשת מערכת ה submission והיא בשלב זה הוחרגה מהדרישה. תלמידים בעלי מוגבלות המונעת מהם שימוש במערכת יוכלו לקבל סיוע אישי מהמתרגל האחראי בקורס(או ע"פ ההנחיות שיפורט באתר הקורס) לצורך  הגשת מטלות, בקשות שרות, וכו.