מערכת זאת – נועדה לשמש את הלומדים בקורסים הניתנים ע"י המחלקת מדעי המחשב בלבד,

להגשת עבודות דרך הרשת.

גישה

 

בעזרת דפדפן (Explorer, Mozilla)  נגשים לאתר הבית של המחלקה – http://in.bgu.ac.il/en/natural_science/cs​

 

Education  =>  Useful Links

 

 

 

 

לבחור ב – 

 

 

 

 

דוגמא:

כניסה למערכת: (Log In)    לאחר הלחיצה על הקישור יפתח חלון הכניסה למערכת:

 

 

 

 

 - יש לוודא כי חלון זה תואם את הגדרת הנכנס למערכת.

 

 

הערה: חשוב להימנע משימוש בחצי ה -  (קדימה אחורה) של הדפדפן, יש להגיע לאינפורמציה  

          המבוקשת רק בערת הקישורים (Links) הרלוונטיים בלבד.

 

 

 

תפריט ראשי :

 

 

 - תת-תפריט הכולל את רשימת כל הקורסים שאליהם רשום הסטודנט.

 

 - קישור לדף הכולל: פתיחה/שינוי קבוצות הגשה , הגשת עבודות , בקשות דחייה , ערעורים.

 

 

 - סיכום נתונים על התרגילים: ציונים , ערעורים , דחיות ...

 

הערה: בתום העבודה עם מערכת הגשת העבודות חשוב מאוד לבצע יצאה מסודרת מהמערכת.

 

קישור – all assignments

לאחר הלחיצה על הקישור יפתח דף המטלות:

 

לפני הגשת התרגיל, חובה ליצור קבוצת הגשה.

שים לב !  סטודנט המגיש את התרגיל לבד חייב ליצור קבוצת הגשה גם כן.

יצירת קבוצת הגשה הינה לכל תרגיל ותרגיל, ולכל תרגיל יכלה להיות קבוצת הגשה שונה.

1. פתיחת קבוצה הגשה - לפני הגשת כל עבודה המשתמש צריך לפתוח קבוצת הגשה ייחודית

                                    ע"י לחיצה על קישור   , שתיפתח מייד עם הלחיצה.

 

         2.  הוספת/הוצאת בן/בת זוג – לאחר פתיחת הקבוצה אם יש צורך להוסיף שותף נוסף להגשת העבודה,

              יש למצוא את שם המשתמש(username) הנוסף :

  א. לסמן לידו את .

  ב. להזין את תעודת הזהות של השותף.

  ג. ללחוץ על  .

 

 תקלות אפשריות במידה והמערכת לא מוצאת את שם המשתמש(username) הנוסף : 

  א. משתמש זה כבר שייך לקבוצת הגשה עבור תרגיל זה.

  ב. משתמש זה לא שייך לקורס.

 

3. ניתן למצוא שותף לעבודה דרך    , יפתח חלון עם רשימת אנשים ו email שלהם. ניתן גם להוסיף את עצמכם לרשימה דרך לחיצה על "add me".

 

 

בתום שלב  זה , שני השותפים בעלי בעלות זהה על קבוצת ההגשה,

               רק זה שניכנס למערכת (Log In) , יכול להוציא את עצמו מן הקבוצה.

 

בדוגמא הבאה בתרגיל הראשון קיימת קבוצת הגשה, ובתרגיל השני אין קבוצת הגשה.

 

 

 

 - במצב זה קיימת קבוצת הגשה ולכן ע"י לחיצה על הקישור יפתח חלון הפעולות הרלוונטי

                                                  לקבוצה + תרגיל זה.

 

 - במקרה ורוצים לבצע שינויים בקבוצת ההגשה.

 

 - במצב זה לא קיימת עדיין קבוצת הגשה ולכן לא ניתן להגיש את התרגיל עד אתחול (Register) הקבוצה.

 

 

קישור - הגשה, בקשת דחייה, ערעור

לאחר הלחיצה על קישור  , יפתח חלון ההגשה:

 

 

 

 - דפדפן, יש לסמן את קובץ אחד בלבד הרשום בשפה האנגלית.

                                                                        במקרה של ריבוי קבצים יש לכווץ אותם יחד – לדוגמא: zip, rar, ace, tar, ..

 

  לאחר הגדרת הקובץ , לחיצה על Submit, תגיש את העבודה.

הערה: במקרה והתבצעו מספר הגשות, רק האחרונה תיבדק, עם זאת הבודק יכול לגשת לכל אחת מהעבודות שהוגשו בתרגיל זה.

 

 - תוכן הערעור בקצרה.

 

 - שיגור הערעור.

 

 - תוכן בקשת הדחייה בקצרה.

 

 - שיגור בקשת הדחייה.

 

 

קישור - ציונים (view grades)

לאחר הלחיצה על הקישור  יופיע סיכום מצבים של כל התרגילים

 ומצב הסטודנט בכל אחד מהם:

 

 

 

 - לחיצה על קישור details תעביר לחלון הגשת העבודות הכולל את כל הנתונים על התרגיל הרלוונטי.

 

 - מצב התרגיל המוגש, המהווה קישור אל הקובץ האחרון שהוגש.

 

 - הסטודנט לא שייך לקבוצת הגשה ולכן אין עבורו שום אינפורמציה לגבי תרגיל זה.

 

 

הערה :

ניתן להגיש יותר מעבודה אחד – המרצה יבדוק רק את העבודה אחרונה.

 

 

חשוב לבצע התנתקות מסודרת ממערכת הגשת תרגילים ע"י לחיצה על .