JCreator זהו עורך ((editor וסביבת עבודה לפיתוח בשפת JAVA .

         כסביבת עבודה ניתן למצוא ב – JCreator כלים נוחים לכתיבה , קימפול , וניפוי שגיאות

         (debugging) של תכניות ב – java.

 

התקנת JCREATOR

1)      להיכנס לאתר:  http://java.sun.com/javase/downloads/?intcmp=1281 ולהוריד ( save <=  download) שני קבצים:

JDK 6 Update 3 : בחלון שנפתח צריך לסמן את Accept License agreement

  תבחרו בגרסה: Windows Offline Installation, Multi-language (save <= download)

Java SE 6 Documentation : מסמנים Accept ונבחר גרסה באנגלית.

 

2)   נתקין את הקבצים שהורדנו, קודם את JDK מכן נפתח את הזיפ של Documentation

ונעשה extract לאותה תיקיה בה עודכנו קבצי JDK.

 

3)   היכנסו לקישור: Core Java  ותעתיקו את הקובץ corejava לתיקיה:

C:\Program Files\Java\jdk.......\jre\lib\ext

           

4)   עכשיו נתקין את Jcreator מה: http://www.jcreator.com/download.htm

צריך לבחור את : Jcreator LE version.

 

5)   אם בJava רואים ג'יבריש:

כנסו ל Configure menu ותבחרו ב Options , תפתחו את כל השרשורים (+)

לאחר שנפתחו אחד אחד כנסו לתווית "Font" ותשנו בכל השרשורים ל Courier New Font

 

הרצת JCREATOR

 

1.) לחץ במסך הפתיחה של windows: -> JCreator -> JCreator   Start->Programs:


 

כעת ניתן להתחיל לעבוד.

 

פתיחת קובץ

 

1.)    לחץ על התיקייה הצהובה: 

 

 

 

2.)    בחר את התיקייה המתאימה , ובתוכה את הקובץ הרצוי:

 

 

 

 

הידור compilation

1.)לאחר כתיבת הקוד , לחץ על הכפתור שבתמונה :2.)בחלק התחתון של המסך יופיעו הודעות:

 

 

הודעות שגיאה , או הודעה שהקומפילציה הסתיימה בהצלחה.3.)אם התקבלו הודעות שגיאה , יש לבצע לחיצה כפולה על מספר השורה כדי להגיע למקום המתאים:

 

 

 - לחיצה כפולה על השורה

 

 - יופיע חץ אדום שיצביע על שורת השגיאה.

 

הרצה

לאחר שהקומפילציה הסתיימה בהצלחה (ללא הודעות שגיאה) , לחץ על הכפתור שבתמונה :

 

 

 

במהלך ההרצה יפתח מסך שחור בסביבת עבודה MS-Dos  (החלון השחור), שבה התוכנית הרצויה תרוץ.

 

שמירת קובץ

 

1.) לחץ על file , save as לאחר מכן בחר בנתיב הרצוי לשמירה ובשם הקובץ הרצוי.


     

 

 

 

2.) אם ברצונך לשנות קובץ קיים , עליך רק ללחוץ על הכפתור שבתמונה  (לאחר שביצעת את  השינויים):

 

 

3) התקנת JCreator בבית – ניתן להשאיל את ה-CD JCreator ממזכירות המעבדה הכולל התקנה אוטומטית.​