במחלקה למדעי המחשב קיימת רשת מחשבים נפרדת מזו הכלל אוניברסיטאית. רשת זו מנוהלת ע"י צוות

המעבדה המורכב בחלקו מסטודנטים ובחלקו מעובדי אוניברסיטה. צוות הסטודנטים של המעבדה בנוסף

לתפקידו בניהול הרשת מעניק גם שירותי תמיכה מחשוביים לסטודנטים של המחלקה.

לרוב שירותים אלו רלוונטיים יותר לסטודנטים משנה שנייה ומעלה שכן בשנה ראשונה אין בידכם גישה

למחשבי המחלקה אלא רק למחשבי מרכז החישובים. למרות זאת אם בפניכם בעיות כלליות בנושא מחשוב

ניתן לפנות לצוות המעבדה שנמצא בחדר 004 בבניין 37 (בניין המחלקה) בין השעות 8:00-20:00 בימים א'-ה'.

כמו כן ניתן להתייעץ עם צוות המעבדה דרך הדואר האלקטרוני בכתובת help@cs.bgu.ac.il.

 

בנוסף, לאלו מכם המעוניינים לבצע את המטלות בקורסי התכנות ב-java על מחשבם הביתי ניתן לקבל CD התקנה

של סביבת הפיתוח JCreator Limited Edittion    במזכירות המעבדה בחדר 007 בניין 37  בין השעות

9-12 בימים א'-ה'.

 

LINUX

למעוניינים לנסות לעבוד עם המערכת, המעבדה (בניין 37 , חדר 004) משאילה דיסקים להתקנת LINUX ,

כמו כן דיסקים המאפשרים לעבוד עם LINUX ללא התקנה.  זה האחרון מומלץ לאלו המעוניינים להתוודע למערכת זו.​