הדפסה

בכל היישומים  הקיימים כגון WORD  קיימת אפשרות הדפסה מתוך תפריט "קובץ".

 

 

 

בחלון שנפתח יש לבחור במדפסת "New BW-Students Public Printer (Ricoh2045)",

אין להשתמש בכפתור (סמל של מדפסת) ההדפסה.

 

* ניתן יהיה להוציא את ההדפסה בכל עמדת הדפסה באמצעות כרטיס הדפסה שניתן לרכוש אותו בבית הסטודנט או ליד בניין 34, או בכרטיס אשראי.​