$$News and Reports$$

27 דצמ' 2022

במסגרת התכנית האסטרטגית "5 השנים הבאות" (חומש), של אוניברסיטת בן- גוריון בנגב, זיהתה הנהלת האוניברסיטה את הפוטנציאל הטמון בקמפוס אילת והחליטה על פיתוחו של הקמפוס כסביבת למידה ומחקר ייחודית, תוך הדגשת יתרונות המיקום הגאוגרפי. התכנית האסטרטגית של האוניברסיטה לפיתוח קמפוס אילת מבוססת על יעדי האוניברסיטה, ששואפת  לטפח קהילה אקדמית המתמקדת בהשגת מצוינות במחקר ובהוראה, באמצעות גיוס אנשי אקדמיה מובילים בתחומם.

למימוש תוכנית החומש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתמקדת בשני יעדים עיקריים לפיתוח:

1. הקמת מרכז בינלאומי מתקדם למחקר והוראה באילת, אשר יהיה מוביל עולמי ויעסוק בחקר Technology & Science Aquaculture  במטרה להיענות לאתגרים העולמיים. המרכז ישמש למחקר של מדעי הים ושימושיו - SeaTech , ויכלול הוראה של תכנים מותאמים למיזמי החקלאות הימית באילת, כמו טיפול במשאבי מים, יזמות ועוד. התוכנית תכשיר סטודנטים להשתלבות במעבדות המחקר הימי בענפי החקלאות הימית במסגרת לימודיהם לתואר ראשון ולתארים מתקדמים המרכז יוקם על ידי אוניברסיטת בן -גוריון בנגב והמכון לחקר הימים והאגמים.  בנוסף תיפתח תוכנית דו- מחלקתית ללימודי ביולוגיה ומדעי כדור הארץ והסביבה, כאשר הדגש יהיה על סביבה וקיימות. בימים אלו נבחנות אפשרות לשיתוף פעולה משמעותי גם עם המרכז הבין אוניברסיטאי  IUI.

Coming_Soon_In_Eilat_Campus1.jpg

Coming_Soon_In_Eilat_Campus2.jpg

2. הרחבת מתחם מגורי מעונות הסטודנטים של קמפוס אילת -  בניין מעונות הסטודנטים ע"ש בריאן ואברונה שאכטר ומשפחתם הוקם בקיץ 2010 בשיתוף פעולה של המגבית המאוחדת לישראל בקנדה, , קרן רש"י, עיריית אילת ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב. תכנית האב הקצתה קרקע להקמת שבעה מבנים ובית סטודנט. בשל קשיי מימון נבנה לבסוף בנין אחד בלבד. שמאכלס כיום 72 סטודנטים. בשל מספר החדרים המצומצם, ניתנת עדיפות באכלוס לסטודנטים החדשים  הלומדים לתואר ראשון על מנת  לאפשר להם להתאקלם בצורה נוחה וקלה בעיר.  עם הגידול במספר הסטודנטים בשנים האחרונות ונוכח העובדה כי 75% מהסטודנטים לתואר ראשון מגיעים מחוץ לעיר אילת, עלה הצורך בהקמת שני מבנים נוספים. הרחבת מעונות הסטודנטים תביא לגידול במספר הסטודנטים בקמפוס אילת, שתתרום להתפתחות החברתית, והכלכלית של העיר אילת ותחזק את תדמיתה.

Coming_Soon_In_Eilat_Campus3.pngComing_Soon_In_Eilat_Campus4.png