$$News and Reports$$

14 מאי 2023

​​​​​To read the full article in the Journal of Marine Science and Engineering >>

שוניות האלמוגים, המערכות האקולוגיות התוססות השופעות חיים ימיים, נמצאות תחת איום חמור עקב הידרדרות סביבתית ושינויי אקלים. במרוץ להגן ולשקם את המערכות האקולוגיות העדינות הללו, חוקרים וארגוני הגנה ימיים מאמצים גישות חדשניות. ביניהם, מחקר פורץ הדרך של אסא אורן, דוקטורנט לביולוגיה ימית באוניברסיטת בן-גוריון קמפוס אילת ושותפיו, הראה את הפוטנציאל המדהים של מבני אלמוגים שהודפסו בתלת-ממד שעברו מניפולציות. המחקר שהתבצע במכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת, בשיתוף מעבדתו של פרופ' עזרי טרזי מ'הטכניון', הראה שטכנולוגיה מהפכנית זו מציעה פתרון מבטיח לחקר העדפות מיני דגי שונית, לקידום מאמצים מדעיים ולתרומת מאמצי השימור והשיקום של שוניות האלמוגים.

The_promising_potential.png 

בפעם הראשונה, החוקרים השתמשו במבני אלמוגים מודפסים בתלת מימד כדי לבחון את העדפותיהם של מיני דגי שונית. המחקר הציג את התגובות החיוביות ואת דחייתם של בעלי החיים הימיים לחומרים ספציפיים. על ידי מניפולציה ושינוי של המבנים, החוקרים השיגו תובנות חשובות על העדפות הצבע של מיני דגים ועל האינטראקציה שלהם עם מאפיינים מבניים שונים. לממצאים אלה יש פוטנציאל לחולל מהפכה בהבנתנו את החיים הימיים ואת בחירת המקלט שלהם, ולסלול את הדרך לאסטרטגיות שימור מושכלות יותר.

טכנולוגיית הסריקה וההדפסה בתלת מימד שהתקדמה באופן אקספוננציאלי, אפשרה לחוקרים ליצור בתי גידול מלאכותיים הדומים מאוד לבתי גידול טבעיים. יכולת יזו מאפשרת שינויים מבוקרים, שבהם ניתן לשנות פרמטרים ספציפיים בעוד שאחרים נשארים קבועים. על ידי שכפול הפרטים המורכבים של שוניות האלמוגים, החוקרים יכולים לבחון את ההשפעה של גורמים בודדים על התנהגות הדגים והעדפות בתי הגידול.

עם זאת, בעוד שהפוטנציאל של טכנולוגיית הדפסת תלת מימד הוא עצום, יש לטפל באתגרים מסוימים. גישה לסורקי תלת מימד ברזולוציה גבוהה עבור מבנים מורכבים של שונית אלמוגים ועלות המדפסות והחומרים הם גורמים מעכבים. עם זאת, באמצעות מאמציהם של חוקרים בתחום וקצב המהיר של ההתקדמות הטכנולוגית נראה כי יהיה ניתן להתגבר על אתגרים אלו. ככל שהטכנולוגיה מתבגרת, למודלים של אלמוגים מודפסים בתלת מימד יש פוטנציאל להחליף את הצורך במושבות אלמוגים חיים הן במחקר מדעי והן ביישומים לא מדעיים, כגון אקווריומי נוי אלמוגים חיים.

כאשר שוניות האלמוגים עומדות בפני ירידה מהירה בעולם, חיוני לחקור גישות חדשניות ויעילות לשימור ושיקום שלהן. השימוש במבני אלמוגים מודפסים בתלת מימד מציג פתרון טרנספורמטיבי. מעבר למחקר המדעי, מבנים אלו טומנים בחובם הבטחה לשיקום בתי גידול, יצירת משתלות למיני דגים בסכנת הכחדה ובחינת היכולות החושיות של אורגניזמים ימיים. על ידי החלפת הביקוש למושבות אלמוגים חיים ביישומים שונים, לאלמוגים מודפסים בתלת מימד יש פוטנציאל להקל על הלחצים על אוכלוסיות אלמוגים טבעיות, ומציעים חלופה בת קיימא ואתית. עם אימוץ ופיתוח הטכנולוגיה הטרנספורמטיבית הזו, ניתן יהיה לשמור על האיזון העדין של המערכות האקולוגיות של האלמוגים היקרים לדורות הבאים.

הממצאים המדהימים של המחקר מדגישים את הפוטנציאל האדיר של מבני אלמוגים שהודפסו בתלת-ממד במחקר ושימור האלמוגים שעברו מניפולציות. עם יכולתם לשכפל את הפרטים המורכבים של בתי גידול טבעיים של אלמוגים, מבנים אלה מציעים תובנות לגבי העדפות דגים, משפיעים על אסטרטגיות שימור ומניעים מאמצים מדעיים קדימה. בעוד שעדיין נותרו אתגרים, המשך המחקר והפיתוח, יחד עם האפשרויות המתרחבות של טכנולוגיית הדפסת תלת מימד, מבטיחים עתיד מזהיר יותר לשימור שונית האלמוגים. יחד, הבה נאמץ את הטכנולוגיה.

הטרנספורמטיבית הזו ונשמור על האיזון העדין של המערכות האקולוגיות של האלמוגים היקרים שלנו לדורות הבאים.

Untitled design (28).pngUntitled design (30).png

זכויות יוצרים: כל התמונות בכתבה צולמו על ידי מרקוס שונהולץ​