​​AncientEast_Header_Jul17_1.jpg

ללמוד ולחקור את ערש התרבות היהודית


​ספר התנ”ך הוא אבן יסוד בתרבות האנושית בכלל ובמורשת עם ישראל בפרט.  
הוא אוצר בקרבו תרבות רבת-שנים, מגוונת ומרתקת, שחלקה ייחודית לעם שיצר אותו וחלקה משותפת לעמי העולם העתיק.

המחלקה למקרא והמזרח הקדום באוניברסיטת בן-גוריון בנגב שמה למטרה להכשיר חוקרים, מורים, ואנשים הבקיאים במקרא וצפונותיו.​
 
מטרת הלימודים: להקנות לסטודנטים את ידיעת המקרא על פי שיטה פילולוגית - היסטורית, תוך ניצול מקיף של הפרשנות היהודית והכללית לכל תקופותיה ושל ממצאי המחקר בזמן החדש. הסטודנטים יקבלו כלים למחקר עצמאי בתחום המקרא בכיווני התמחות שונים וכן כלים דידקטיים להוראת המקרא.​ ​

למה ללמוד אצלנו? 

הלימודים במ​​​סלול יקנו לכם ידע מקיף בתרבויות המזרח הקדום בכלל וארץ ישראל בפרט. בנוסף, תקבלו הכשרה לעבודה ארכיאולוגית בשדה, במוזיאונים ובמחקר מדעי, לצד כלים למחקר עצמאי בתחום המקרא בכיווני התמחות שונים וכן כלים דידקטיים להוראת המקרא. 
אחד המאפיינים הבולטים של תכנית הלימודים הוא השילוב המרתק של כיתה ושטח. פעילות השטח כוללת סיורים וסקרים במהלך שנת הלימודים וחפירה לימודית בסיומה. 

אפשרויות תעסוקה:

​בוגרי המחלקה משתלבים ​עם סיום לימודיהם בעבודה ברשות העתיקות, רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים, מוזיאונים, חברות לארכיאולוגיה, תפקידי ייעוץ והדרכה בגופים שונים וכן במוסדות מחקר בארץ ובעולם. 

​​תנאי קבלה:

- זכאות לתעודת-בגרות מלאה הכוללת 4 יח' באנגלית בציון עובר.
- ציון מבחן פסיכומטרי או סכם 400 ומעלה

קבלה ללא פסיכומטרי: לבעלי בגרות מלאה בממוצע 90 ומעלה. ובנוסף, ציון אמי"ר 170 ומעלה. 

מועמדים בני 30+: קבלה על סמך תעודת בגרות מלאה +4 יחידות לפחות באנגלית ובנוסף ציון מבחן אמיר 170 ומעלה או 5 יח"ל בציון 90 +  

​​
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מוקד המידע האקדמי: 

08-6304518 / eilat@bgu.ac.il