פרופ' נדב ששר

קורות חיים >>

nadavsh@bgu.ac.il​

פרופ' ראובן יוסף
חוקר בקמפוס אילת 

​​ד"ר יבגניה טיניאקוב ששר
עמית הוראה קמפוס אילת 

​​גב' מעיין אדרי לוטרי
עוזר הוראה קמפוס אילת
מר' אלמוג בן נתן 
עוזר הוראה  קמפוס אילת

גב' נועה דוד
עוזר הוראה קמפוס אילת
גב' ליאורה כהנה
עוזר הוראה קמפוס אילת

מר' שי מי רוז יגור
עוזר הוראה קמפוס אילת
מר' נוה נחמיאס
עוזר הוראה קמפוס אילת
מר' עודד פליקר
עוזר הוראה קמפוס אילת
גב' מעיין צמח
עוזר הוראה קמפוס אילת
​Iris Meiri Ashkenazi , Ph.D

Israel Oceanographic & Limnological Research, National Center for Mariculture

Biotechnology and molec​ular biology in fish reproduction and culture. Neurocrine and hormonal mechanisms of the brain-hypophysis-gonad axis controlling sex determination, puberty and reproductive cycle. In vitro and in vivo techniques to evaluate the effects of captivity on spawning success. Artificial control of spermiation, ovulation and spawning in marine fish, using exogenous hormones.​

לחזרה לעמוד סגל אקדמי בקמפוס אילת​​