• 1 נועם ויינבך

 • 11 אור ליביס

 • 12 רועי אביגדור

 • 13 רחל רץ

 • 14 נדב ברעם

 • 15 ראזי עדנאן

 • 16 יוסי קלוש

 • 17 מיכלי אספיס

 • 18 יעל בייבצ'ב

 • 19 סופיה גורדייב

 • 2 אלין זייד

 • 21 ניר פנחס

 • 22 רלי נגאר

 • 23 יהונתן ליטני

 • 24 תאיר יהודה

 • 25 מאי רותם

 • 26 איגור בולקין

 • 27 יוליה מיכאלוב

 • 28 אמיר שני

 • 29 יעל לוי