​תכנית לימודים לתואר שני בסיעוד– תשע"ח

 

רכזת לענייני סטודנטים:

אליזבט סימיון - טלפון ישיר – 08-6304559, elsimion@bgu.ac.il, פקס - 08-6304538

מטרת התוכנית

 • ליצור אחיות מקצועיות בעלות ידע ויכולת לתפקד ברמות גבוהות יותר של ניהול ומחקר.
 • להעשיר ולעדכן ידע.
 • ליצור אחיות משכילות המעצימות את מערכת הבריאות ומרגישות מועצמות בעצמן.
 • להעניק כלים שיאפשרו תפקוד מקצועי מורכב ומורחב יותר ברמת התכנון, הביצוע וההערכה של ההתערבויות בתחומים השונים בתחום הסיעוד.


  השקפת העולם של המחלקה: קידום איכות הטיפול לכל אדם באשר הוא, באמצעות הכשרה מובנית המבוססת על גישה הוליסטית, פיתוח יכולת לשיפוט קליני, עדכון ידע ומחקר.
   
  על התוכנית

  התכנית כוללת שלושה תחומי עניין מרכזיים להכשרת הבוגרים עם השלמת תכנית הלימודים:
 • תחום הסיעוד - הכולל בריאות גוף נפש, התמכרויות, סיעוד פלילי ומשפטי, איכות חיים, גרנטולוגיה, פרמקולוגיה מתקדמת ועוד.
 • תחום המחקר - הכולל קריאה וכתיבה מדעית, הבנת שיטות מחקר איכותנו וכמותני ויישומם, יסודות של עיבוד סטטיסטי של הנתונים.
 • תחום הניהול - הכולל מנהיגות בסיעוד, בניהול מערכות בריאות, הנחית קבוצות, כלכלה ושיטות הוראה.

 

נתיב כללי (41 נק"ז)

על הסטודנטים ללמוד קורסים בהיקף של 41 נק"ז (20 נק"ז קורסי חובה + 21 נק"ז קורסי בחירה).

תנאי רישום

 • תואר ראשון בסיעוד בממוצע 80 ומעלה.
 • סטודנטים שסיימו את התואר בממוצע 75 ומעלה יוכלו להתקבל על תנאי.
 • ציון עובר במבחן ממיין (מבחן הכניסה הוא קריאת מאמר באנגלית וכתיבת התשובות בעברית. יינתן קורס הכנה לקראת המבחן וניתן להיעזר בספר מילון).
 • התרשמות אישית על סמך שאלון קבלה/ראיון קבלה.

משך הלימודים – שנתיים (4-5 סמסטרים).

ימי הלימוד

הלימודים מתקיימים אחת לשבוע בימי שלישי בין השעות 09:00-19:00

 

תכנית לימודים מפורטת בנתיב הכללי

שנהשם הקורסנק"ז
א'ניהול ומנהיגות2
א'התמודדות עם לחץ ושחיקה2
א'כתיבה מדעית2
א'אנתרופולוגיה רפואית 2
א'  אפידמיולוגיה2
א'איכות חיים2
א'התמכרויות2
א'ביו סטטיסטיקה2
א'EBN2
א'SPSS2
א'סמינר מחלקתי0.5
ב'ביואתיקה רפואית2
ב'מערכת הבריאות בישראל2
ב'גרונטולוגיה2
ב'הנחית קבוצות2
ב'סמינר מחלקתי0.5
ב'חדות חושים3
ב'כאב2
ב'ניהול ומנהיגות מתקדמים2
ב'רפואת אורחות חיים. מבוא ואימון בהתערבות  בבסיסית2
ב'סמינר פרוייקט- שנתי 4

 

ציון עובר בתואר שני: לפחות 65. מועד בחינה אחד בלבד.

קורסי בחירה (יתכנו שינויים ברשימת קורסי הבחירה)

* התוכנית ניתנת לשינויים *


התואר הינו תואר M.N. מוסמך בסיעוד של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב