פרופ' כרמל סופר

פרופסור חבר  

חדר:
בניין 93 חדר 19
טלפון:
08-6428077
מייל:
carmelso@bgu.ac.il
שעות קבלה:
 
קורות חיים

​​​​​