​​מהם מדעים קוגניטיביים?

  • בבסיס המחקר העכשווי של הנפש (mind) והכשרים הקוגניטיביים עומדת הנחה רווחת, לפיה הבנה ממצה של תחום דיון זה איננה בת-השגה ללא שיתוף פעולה בין דיסציפלינות שונות, שהעיקריות שבהן הן פסיכולוגיה, מדעי המוח, מדעי המחשב (בעיקר בינה מלאכותית), בלשנות ופילוסופיה. רבים מהמחקרים פורצי הדרך כיום בנושאים כגון מנגנוני תפיסה, עיבוד ורכישת שפה ,למידה, מודעות, פתרון בעיות וקבלת החלטות, אכן כרוכים בשיתוף פעולה כזה, המחייב ידע ברמה גבוהה בתחומים הרלוונטיים.
  • המדעים הקוגניטיביים מסבירים ומנתחים את התהליכים הקוגניטיביים כתהליכים של עיבוד מידע, וכך מהותי למחקרם המודל של הנפש כמחשב, או על כל פנים ראייתם של תהליכים קוגניטיביים שונים כתהליכים חישוביים הממומשים בחומרה המוחית. המכלול הבין-תחומי של המדעים הקוגניטיביים מספק הזדמנויות חדשות להסברן של תופעות שעד לא מכבר הבנתן נדמתה רחוקה ביותר – יכולות מנטליות שונות ועיגונן במערכות פיזיקליות מורכבות דוגמת המוח האנושי.

  • דוגמה אופיינית לשיתוף פעולה בין דיסציפלינות שונות במסגרת המדעים הקוגניטיביים היא המחקר העכשווי אודות תפיסות וויזואליות:

A typical cognitive science research project, say in visual perception, involves substantive contributions from psychological and/or psycho-biological experiments, from the application of principles of physical optics, techniques from mathematics and logic, and considerations of representational formalism and cognitive architecture that are sometimes the subject of study in the philosophy of mind and philosophical logic. Finally such research typically leads to the implementation of a model in the form of a computer program, which might then be examined empirically by applying it to real digitized images. (LePore and Pylyshyn, Introduction to What is Cognitive Science)