​​​​​​​​​​​​neurons-1773922_1920.jpg

  • התכנית מיועדת להעניק לסטודנטים כלים לשילוב שיטות וממצאים מן הדיסציפלינות השונות המרכיבות את מדעי המוח והקוגניציה (פסיכולוגיה, מדעי המוח , חישוביות עצבית, פילוסופיה, ובלשנות), ולהכשירם למחקר במדעי המוח ובמדעים קוגניטיביים מתוך נקודת מבט רב-תחומית.


  • מידע נוסף

    הצג הכל
    הסתר הכל
    ​​