​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​באנר עליון_4.png

השאירו פרטים ונחזור אליכם​
​​​למידע ופרטים נוספים בנוגע להרשמה - cogsci@bgu.ac.il​​

​​​​​​​​​​​​​​התכנית מיועדת להכשיר סטודנטים למחקר ומצוינות במדעים הקוגניטיביים מתוך נקודת מבט רב-תחומית. במסגרת הלימודים מוצע מגוון קורסים בתחומים כגון חישוביות וקוגניציה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, מדעי העצב (neuroscience) ופילוסופיה של קוגניציה ונפש. לימודים לתואר שני במדעים קוגניטיביים

(סימן מחשב 197-2)

מבוא:

התוכנית מיועדת להכשיר סטודנטיות וסטודנטים למחקר ומצוינות במדעים הקוגניטיביים מתוך נקודת מבט רב-תחומית. במסגרת הלימודים מוצע מגוון קורסים בתחומים כגון חישוביות וקוגניציה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, מדעי העצב (neuroscience) ופילוסופיה של קוגניציה ונפש.

מטרת התוכנית:

מטרת התוכנית היא להכשיר סטודנטיות וסטודנטים מצטיינים לחזית המחקרית בתחומי המוח והקוגניציה.  התוכנית מאפשרת גמישות רבה וכוללת קורסי ליבה לצד היכולת לבחור מקבץ מקצועות בחירה, בהתייעצות עם המנחה בהתאם לתחום המחקר של הסטודנטיות והסטודנטים. לימודים אלה מהווים כר פורייה להמשך מחקר במסגרת תואר שלישי.

במסגרת לימודי הבחירה, מוצעת לתלמידים בחירה של קורסים מתקדמים בפסיכולוגיה קוגניטיבית, מדעי המוח ופילוסופיה של קוגניציה ונפש. סטודנטיות וסטודנטים המעוניינים במחקר בסיסי קוגניטיבי ו\או פילוסופי, יירשמו לקורסים מתקדמים בתחומים אלו.

סטודנטיות וסטודנטים בעלי רקע מתאים יוכלו להעמיק במדעי הקוגניציה החישוביים ונוירוטכנולוגיה. תחום זה צובר תאוצה בשנים האחרונות, מאפשר לבוגרי התואר להשתלב ביתר קלות בתעשיית הבריינטק המתפתחת, ובתחומים נדרשים אחרים של לימוד מכונה (Machine Learning). הסטודנטים יקבלו הכשרה מעשית בפיתוח יישומים טכנולוגיים בתחום של מדעי הקוגניציה והמוח.

תכנית הלימודים:

האוריינטציה של התוכנית היא מחקרית והלימודים מתקיימים בנתיב מחקרי בלבד. התכנית מיועדת בעיקרה לסטודנטיות ולסטודנטים מצטיינים.  

התוכנית בנויה כך ניתן ללמוד את רוב קורסי ההשלמה כבר בסמסטר הראשון ללימודים. מועמדות ומועמדים שאינם בעלי תואר ראשון במדעי הקוגניציה והמוח יידרשו לבצע השלמות אשר ייקבעו בהתאם לרקע האקדמי שלהם ולהתמחות שבה הם מעוניינים.

הקבלה לתכנית מותנית במציאת מנחה ואישור הנחייה לפני הגשת המועמדות ללימודים.

תנאי למעבר משנה לשנה הינו ציון 85 לפחות.

משך הלימודים: שנתיים

על הסטודנטיות והסטודנטים לסיים את חובות השמיעה ולהגיש את עבודת הגמר לשיפוט עד תום השנה השנייה ללימודים אך לא יאוחר מתום תקופת השינויים של השנה העוקבת. ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית רשאיות לאשר הארכת לימודים לסמסטר אחד לצורך השלמת כתיבת עבודת הגמר, בהתאם להתקדמות במחקר והמלצת מנחה.חובה לקרוא גם את הפרק הכללי של התואר השני בשנתון בקישור  https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx

 

תכנית הלימודים

התכנית הינה בהיקף של 36 נקודות זכות ומורכבת מקורסים (28 נקודות זכות) ועבודת הגמר (8 נקודות זכות). בתום הלימודים הסטודנטיות והסטודנטים נדרשים להציג את עבודתם בהרצאה לכלל חברות וחברי הסגל של התכנית. הסטודנטיות והסטודנטים יבנו תכנית קורסי בחירה אישית בתיאום עם המנחה.

                                                             

                                                      קורסי חובה  18 נק"ז

מספר הקורסשם הקורססמסטרנק"זהערות
197-2-0002נוירוביולוגיה של מערכות: מנוירון לפתולוגיהב4ליבה חובה
197-2-0063שיטות מחקר מתקדמות וניתוח נתונים במדעי המוח והקוגניציה
הקורס דורש ידע מוקדם בשפת פייתון. ראו למטה.
ב4ליבה חובה
197-2-0054מבוא ביקורתי למחקר בתפיסה מודעתא2ליבה חובה  

197-2-0019/29

197-2-0039/49

סמינר בין תחומי במדעים קוגנטיביים – שנה ראשונה

סמינר בין תחומי במדעים קוגנטיביים – שנה שניה

א ו-ב

א ו-ב

1 (שנתי)

1 (שנתי)

חובה (שנה א)

חובה (שנה ב)

197-2-0044יסודות פילוסופיים של מדעי העצב החישובייםא2חובה

197-2-0023

197-2-0033

סדנת כתיבה מדעית וחשיבה ביקורתית לתלמידי מחקר בקוגניציה ומוחא+ב4חובה
הרשמה לעבודת גמר  בשנה שנייה – 8 נק"ז

197-2-9991

197-2-9992

עבודת גמר (סמס' ג')

עבודת גמר (סמס' ד')

4

4

197-2-7777

*כתיבת עבודת גמר

* נדרש רישום ל'כתיבת עבודת הגמר' אם לא תוגש עבודה לשיפוט עד תחילת הסמסטר החמישי, בכפוף לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית

ללא נק"ז

קורסי בחירה10 נק"ז


דרישת קדם בפייתון:
לקורס ״שיטות מחקר מתקדמות וניתוח נתונים במדעי המוח והקוגניציה״ דרישת קדם: הקורס ״מבוא לתכנות עם פייתון״ (202.1.9041) שינתן בסמסטר א׳. ניתן יהיה להכיר ב-״מבוא לתכנות עם פייתון״ לחובות התואר במסגרת קורסי הבחירה של התואר השני, בכפוף למגבלה של 8 נק״ז מקורסי תואר ראשון לכל היותר.

לחלופין, ניתן לקבל פטור מהקורס ״מבוא לתכנות עם פייתון״ על סמך אחד מהקריטריונים הבאים:

 · מעבר בהצלחה של קורס דומה בלימודים קודמים (התאמת הקורס הקודם בכפוף לשיקול הדעת של מרצה הקורס ״שיטות מחקר מתקדמות״).

 · הצגת תעודת גמר (Certificate) בהתמחות באתר Coursera, בקורס הבא - Expressway to Data Science: Python Programming.

 · מעבר בהצלחה של מבחן סינון שיערך לפני פתיחת שנת הלימודים.


רשימת קורסי הבחירה נמצאת באתר המחלקה   

אתר המחלקה http://in.bgu.ac.il/bcs/Pages/maprogram.aspx

כרמלה נאור - 08-6428774,  cnaor@bgu.ac.il

 

לפרטים נוספים והנחיות כלליות באשר לתואר שלישי, ניתן לפנות לאתר בי"ס קרייטמן:

בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים - מידע למועמד.ת https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/4Candidates.aspx