​​​​​​​​​​​​​​​​neurons-1773922_1920.jpgהתכנית מיועדת להכשיר סטודנטים למחקר ומצוינות במדעים הקוגניטיביים מתוך נקודת מבט רב-תחומית. במסגרת הלימודים מוצע מגוון קורסים בתחומים כגון חישוביות וקוגניציה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, מדעי העצב (neuroscience) ופילוסופיה של קוגניציה ונפש. 

 

התכנית כוללת מגמת לימודים ייחודית במדעי הקוגניציה החישוביים ונוירוטכנולוגיה. (1) תחום זה צובר תאוצה בשנים האחרונות, (2) מהווה כר פורייה להמשך מחקר במסגרת תואר שלישי, (3) מאפשר לבוגרי התואר להשתלב ביתר קלות בתעשיית הבריינטק המתפתחת, ובתחומים נדרשים אחרים של לימוד מכונה (machine learning). סטודנטים שלא יבחרו במגמה זו יבחרו מתוך קורסי הבחירה קורסים מתקדמים בפסיכולוגיה קוגניטיבית ופילוסופיה של קוגניציה ונפש.

ההתכנית מאפשרת גמישות רבה וכוללת קורסי ליבה לצד היכולת לבחור מקבץ בחירה במדעי הקוגניציה החישוביים ונוירוטכנולוגיה, מחד, או מתוך קורסי בחירה בתחומי התמחות ייחודיים בהתייעצות בין המנחה והסטודנט בהתאם לתחום המחקר של הסטודנט, מאידך.

מקבץ הבחירה במדעי הקוגניציה החישוביים ונוירוטכנולוגיה מותאם לסטודנטים המעוניינים בהיבטים יישומיים יותר. סטודנטים אלו יקבלו הכשרה מעשית בפיתוח יישומים טכנולוגיים בתחום של מדעי הקוגניציה והמוח. סטודנטים המעוניינים במחקר בסיסי קוגניטיבי ו/או פילוסופי, יירשמו לקורסים מתקדמים בתחומים אלו.

 

תנאי קבלה והשלמות

התכנית פתוחה לסטודנטים אשר סיימו את התואר הראשון בממוצע של 85 ומעלה. הקבלה לתכנית מותנית במציאת מנחה לפני הגשת המועמדות ללימודים. המנחה אמור לאשר את מוכנותו להנחות את המועמד.

סטודנטים שאינם בעלי תואר במדעי הקוגניציה והמוח יידרשו לבצע השלמות אשר ייקבעו בהתאם לרקע שלהם ולהתמחות שבה הם מעוניינים. התכנית בנויה כך שמרבית הסטודנטים הרלוונטיים יוכלו לבצע את מירב ההשלמות הנדרשות כבר בסמסטר הראשון ללימודיהם. ​

הפרופילים העיקריים של סטודנטים הנרשמים לתכנית הם:

  • מדעי הקוגניציה והמוח. לא נדרשות כל השלמות.
  • פסיכולוגיה. נדרשת השלמה מתמטית רק במידה והמועמד מעוניין להירשם לקורס "חישוביות וקוגניציה", והשלמה פילוסופית רק במידה והמועמד מעוניין להירשם לקורס ״פילוסופיה של המדעים הקוגניטיביים״.
  • מדעי הטבע והנדסות. נדרשת השלמה במדעי העצב ובפסיכולוגיה קוגניטיבית.

 

משך הלימודים

תקופת הלימודים הנורמטיבית בתכנית היא שנתיים.

 

תכנית הלימודים

התכנית מונה 36 נק״ז בסך הכל, וכוללת לימודים בנתיב מחקרי בלבד. התיזה מהווה 8 נק"ז מכלל התואר, והקורסים מהווים מרכיב בן 28 נק"ז מכלל התואר.

 

הרכב הציון הסופי לתואר

תיזה – 50%, קורסים – 50%

 

הרצאה מסכמת

בתום לימודיהם בוגרי התכנית נדרשים להציג את עבודתם בהרצאה לכלל חברי הסגל והסטודנטים במחלקה.


  • מידע נוסף

    הצג הכל
    הסתר הכל
    ​​